Get Adobe Flash player

สภาภิบาลวัดในสังฆมณฑล

Pope Report FanPage

 

บันทึกเหตุการณ์พระธาตุ 2 นักบุญเยือนสังฆมณฑลราชบุรี 1- 15 กันยายน 2014

 

bishop_dead003

50_1

ลูกวัด                         

วันเดือนปีเกิด             9 มิถุนายน ค.ศ.1912

                                เกิดที่เมืองแลสซานเดรีย แควันปีเอมอนด์ อิตาลี

รับศีลล้างบาป

พ่อทูนหัว

รับศีลกำลัง

บิดา                         นายหลุยส์ โรเวอา

มารดา                      นางมาเรีย โรเวอา

บ้านเลขที่

          9 มิ.ย. 1912 ชาตะ ณ เมืองอาเลสซันเดรีย ประเทศอิตาลี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน บิดาชื่อ นายหลุยส์ มารดาชื่อ นางมาเรีย โรเวอา หลังจากนั้น 3 เดือน ครอบครัวย้ายมา ที่ชานเมืองตุริน

          1 ต.ค. 1925 เข้าสามเณราลัยธรรมทูต “คาร์ดินัล คาลีเอโร” ของคณะซาเลเซียน ที่ตุริน

          20 ก.ย. 1928 รับเครื่องแบบสามเณรจากคุณพ่อฟิลิป รินัลดี พร้อมเพื่อนรวม 41 คน

          11 ธ.ค. 1928 เดินทางมาถึงประเทศไทย พร้อมนวกชน 15 คน สามเณร 3 คน และ พระสงฆ์ 2 องค์ เข้า พำนักที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

          18 ธ.ค. 1928 เริ่มเข้านวกภาพ

          19 ธ.ค. 1929 ปฏิญาณตนครั้งแรก

          1930 – 1931 ศึกษาปรัชญาศาสตร์ ณ สำนักฝึกธรรมบางนกแขวก

          เม.ย. 1931 ออกฝึกงาน ดูแลเณรเล็ก และสอนภาษาอังกฤษกับภาษาลาติน

          10 มิ.ย. 1933 ปฏิญาณตนตลอดชีพ

          1934 – 1935 ศึกษาชั้นประโยคครูมูล ที่ร.ร.ดรุณานุเคราะห์ บางนกแขวก

          1935 – 1939 ศึกษาเทวศาสตร์ ณ สามเณราลัย บางนกแขวก

          18 มี.ค. 1939 รับศีลบรรพชา พร้อมกับคุณพ่อเกรสปี คุณพ่อฟรีเยรีโอ คุณพ่อมาเน คุณพ่ออุลลิอานา และคุณพ่อวิตาลี โดย ฯพณฯ เรอเน เปรอส

divider

50_5

 

ระดับประถมต้น

ระดับประถมปลาย

ระดับมัธยมต้น

ระดับมัธยมปลาย

ระดับอุดมศึกษา

divider

50_4

 

ผู้อ่านพระคัมภีร์

ผู้ช่วยพิธีกรรม

สังฆานุกร

พระสงฆ์                                                      18 มีนาคม 1939

พระสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี                      29 มิถุนายน 1951
                                                                   ที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดย พระสังฆราชหลุย์ โชแรง

ย้ายไปปกครองสังฆมณฑลสุราษธานี              24 มิถุนายน 1969

มรณภาพ                                                     16 พฤศจิกายน 1994

divider

 

img_profile3_2

divider

50_2

 

3 เม.ย. 1939               เป็นเลขานุการและเหรัญญิกเจ้าคณะที่สำนัก งานซาเลเซียน ที่ศาลาแดง

1942 – 1945               เป็นอธิการสำนักซาเลเซียน กรุงเทพฯ

1945 – 1948               เป็นอธิการ ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย และเหรัญญิกแขวงซาเลเซียน

1948 – 1951               เป็นเจ้าคณะแขวง ย้ายสำนักงานเจ้าคณะมาที่ ร.ร.อาชีวะดอนบอสโก บางกะปิ

12 เม.ย. 1951             รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลราชบุรี

29 มิ.ย. 1951              รับอภิเษกเป็นพระสังฆราช ที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดย พระสังฆราชหลุย์ โชแรง

ค.ศ. 1953                  เดินทางไปเข้าเฝ้าพระสันตะปาปา

                                เปิดโรงเรียนอรุณวิทยา บ้านแสงอรุณ ประจวบคีรีขันธ์

31 มกราคม 1954         หิรัญสมโภชสังฆมณฑลราชบุรี

7 มีนาคม 1954            เสกศิลาฤกษ์โรงเรียนวีรศิลป์ และบ้านซิสเตอร์

17 พฤษภาคม 1954      เปิดโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา ภูเก็ต

                                สร้างโรงเรียนหลังใหม่ที่วัดบางตาล

18 มกราคม 1955         เปิดบริษัทกสิกิจสงเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือชาวไร่ ที่บ้านแสงอรุณ

21 กุมภาพันธ์ 1955      เสกศิลาฤกษ์วัดนักบุญยาก๊อบ
                                เสกบ้านพักพระสงฆ์และเสกป่าช้า อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม

พฤษภาคม 1955          ย้ายไปประจำที่บ้านพักชั่วคราวที่หลังสถานีรถไฟราชบุรี

17 พฤษภาคม 1955      เปิดโรงเรียนนารีวิทยา
                                ตั้งศูนย์ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์

7 สิงหาคม 1955          เสกวัดพระแม่ราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี

พฤศจิกายน 1955         ประชุมกิจการคาทอลิก กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์

กุมภาพันธ์ 1956           ประชุมเคารพศีลมหาสนิทที่ กรุงย่างกุ้ง พม่า

ธันวาคม 1956             เสกวัดน้อยโรงเรียนนารีวุฒิ โอกาสฉลองหิรัญสมโภชที่ซิสเตอร์ธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์มา

                                ประจำทำงานในประเทศไทย

7 กุมภาพันธ์ 1957        เสกโรงเรียนเทพวิทยา ห้วยกระบอก

17 พฤษภาคม 1957     เปิดโรงเรียนดรุณาราชบุรี
                                เปิดแผนกนักเรียนประจำย้ายจากบางนกแขวก
                                ย้ายบ้านเณรจากบางนกแขวกมาราชบุรี

3 ตุลาคม 1958            เริ่มงานก่อสร้างบ้านพักพระสงฆ์และโรงเรียนที่บ้านดอน สุราษฎร์ธานี

13 มิถุนายน 1961        เสกศิลาฤกษ์วัดนักบุญอันตน โคกมดตะนอย
                                เริ่มสร้างอารามซิสเตอร์ในโรงเรียนนารีวิทยา

24 ตุลาคม 1961          เสกศิลาฤกษ์วัดนักบุญราฟาแอล สุราษฎร์ธานี

5 พฤศจิกายน 1961      เสกศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย

12 ธันวาคม 1961         เสกโรงพละ โรงเรียนเทพวิทยา ห้วยกระบอก

1 สิงหาคม 1962          เริ่มดำเนินกิจการที่จังหวัดตรัง

11 ตุลาคม 1962          เปิดการประชุมพระสังคายนาวาติกันที่ 2 เข้าร่วมประชุมติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี

ค.ศ. 1962                  เริ่มดำเนินกิจการที่อำเภอเบตง และจังหวัดระนอง

4 พฤษภาคม 1963       เปิดโรงเรียนธิดาแม่พระ สุราษฎร์ธานี

15 พฤษภาคม 1963     เสกศิลาฤกษ์วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ และเสกบ้านพักเจ้าอาวาส

17 พฤษภาคม 1963     เสกบ้านพักครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี

18 มีนาคม 1964          ฉลองหิรัญสมโภชแห่งสังฆภาพ ร่วมกับพระสงฆ์รุ่นเดียว 5 องค์

ค.ศ. 1965                  เสกวัดนักบุญยอแซฟ บ้านโป่ง
                                เปิดโรงเรียนดรุณศึกษา ร่อนพิบูลย์

18 ธันวาคม 1965         บรรดาพระสังฆราชในประเทศไทยได้รับการตั้งเป็นพระสังฆราชประจำท้องถิ่น
                                พระสังฆราช เปโตร คาเร็ตโต จึงเป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลราชบุรี

19 พฤษภาคม 1966     เสกวัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ โอกาสฉลองหิรัญสมโภชแห่งสังฆภาพ

29 มิถุนายน 1968        เสกวัดนักบุญเปโตร เบตง จังหวัดยะลา

มิถุนายน 1968            มีสังฆมณฑลใหม่ คือ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี แยกออกจากสังฆมณฑลราชบุรี

7 กันยายน 1969         เป็นองค์อุปัชฌาย์ในการอภิเษกพระสังฆราช โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล

                               เป็นพระสังฆราช แห่งสังฆมณฑลราชบุรี

14 กันยายน 1969        รับการสถาปนาเป็นพระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลสุราษฎร์ ธานี
                                เสกสำนักพระสังฆราชและโรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ค.ศ. 1969                  เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับหมู่บ้านขุนทะเล และหมู่บ้านสมหวัง บ้านดอน

ค.ศ. 1970                  เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับนิคมแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

12 เมษายน 1970        เสกวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

4 ตุลาคม 1970           เสกวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด หาดใหญ่ พระสมณทูต ยัง ยาโดต์ ไปร่วมเป็นเกียรติด้วย

30 สิงหาคม 1971        ตั้งมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี เพื่อแยกกิจการสังคมสงเคราะห์ออกจากกิจการด้านศาสนา

25 กันยายน 1971       มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีมอบถนน ยาว 18 กิโลเมตร และสะพาน “แม่พระองค์อุปถัมภ์”

                               ยาว 30 เมตร

                               สูงจากพื้นดิน 6 เมตร เป็นถนนตัดใหม่ที่แยกจากถนนหลวงตรง หลักกิโลเมตรที่ 64

                               ให้แก่นายคล้าย จิตพิทักษ์

                               ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็น สมบัติของแผ่นดิน

27 มกราคม 1972        เสกบ้านพักคนชรา อ.เบตง สร้างโดยอาศัยเงินทุนขององค์การบรรเทาทุกข์คาทอลิก

17 พฤษภาคม 1972     เปิดโรงเรียนอุปถัมภ์วิทยา นิคมแม่พระองค์อุปถัมภ์ อ.พนม

5 มิถุนายน 1972         นำสมเด็จพระสังฆราช (สมัยดำรงพระสมณศักดิ์ สมเด็จพระวันรัตและรักษาการ

                               แทน สมเด็จพระสังฆราช) เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6

11 กรกฎาคม 1972      เปิดและเสกอาราม “มารดาพระศาสนจักร” ของภคินีกาปูชิน ณ บ้านแสงอรุณ

12 สิงหาคม 1972        เปิดโรงงานอุตสาหกรรมในครอบครัว ผลิตพรม ทำจากเส้นใยมะพร้าว

                               ภายใต้การอำนวยการของคุณพ่อเปโตร เยลลิชี

27 สิงหาคม 1972        เสกวัดนักบุญอันโตนีโอ อำเภอท่าแซะ เป็นวัดแรกในจังหวัดชุมพร
                               เสกวัดนักบุญยวงบอสโก ที่เกาะยายฉิม ประจวบคีรีขันธ์

15 มีนาคม 1973         เสกวัดพระหฤทัย บ้านพักเจ้าอาวาสและโรงเรียนศรีอรุโณทัย อ.เมือง จ.ระนอง

                               คุณพ่อ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้อำนวยการ ภราดาเซนต์คาเบรียลเปิดโรงเรียน

                               อาชีวอัสสัมชัญ ระนอง

29 ธันวาคม 1973        เสกวัดนักบุญโดมินิก ซาวีโอ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

24 กุมภาพันธ์ 1974     เสกวัดนักบุญคาเบรียล อำเภอเมืองปัตตานี

18-20 เมษายน 1974   ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับคนที่ไม่นับถือศาสนาคาทอลิก กรุงเทพฯ
พฤษภาคม 1974         ภคินีคณะพระแม่มารีย์ ราชินีแห่งสากลโลก ประจำงานเกี่ยวกับโรงเรียนดรุโณทัย

                               จังหวัด ตรัง

25 สิงหาคม 1974        เสกวัดนักบุญอันนา และเปิดศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เกาะสมุย

25 กันยายน 1974       เสกวัดนักบุญเปาโล และเปิดศูนย์เยาวชนเซนต์ปอล อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

25 พฤศจิกายน 1974   เสกวัดบุญราศีไมเกิ้ล รัว อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

8 ธันวาคม 1974         เสกวัดนักบุญยอแซฟ อำเมืองเมืองสงขลา

มกราคม 1975            มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี ส่งนักบวช คณะครู และบรรดานักเรียนโรงเรียน

                               เทพมิตร ศึกษาและโรงเรียนธิดาแม่พระออกไปบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ โดย แจกเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุสร้างบ้าน และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ

12 เมษายน 1975   เสกวัดนักบุญยอแซฟ ที่ถ้ำสิงห์ และมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานีช่วยสร้างถนน จากถนน หลวงเข้าไปที่วัด เป็นระยะทางยาว 7 กิโลเมตร

17 พฤษภาคม 1975  เปิดโรงเรียนอนุบาลนิรมล อำเภอเมืองชุมพร

28 กันยายน 1975     เสกอาสนวิหารนักบุญราฟาแอล ขยายปีกวัดทั้ง 2 ข้าง และต่อหน้าวัดใหม่
เสกศิลาฤกษ์สำนักฝึกธรรมนักบุญโดมินิก ซาวีโอ ในบริเวณวัด

19 พฤศจิกายน 1975   นำนายวัชระ เอี่ยมโชติ อธิบดีกรมการศาสนา เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6

12-31 มกราคม 1976  เข้าประชุมบรรดาพระสังฆราชซาเลเซียนที่ทำงานมิสซัง ณ ศูนย์กลางของคณะซาเลเซียน กรุงโรม ในโอกาสสมโภชศตวรรษแรกของคณะซาเลเซียน คุณแม่เจ้าคณะ อากาทา ลัดดา สัตย์วินิจ เข้าร่วมประชุมสัปดาห์แห่งจิตตารมณ์ซาเลเซียนด้วย

26 มิถุนายน 1976  หิรัญสมโภชแห่งการเป็นสังฆราช ณ วัดแม่พระฟาติมา บ้านแสงอรุณ

divider

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

 

Email@ratchaburidio.or.th

เช็คเมล์

วิทยุออนไลน์สังฆมณฑลราชบุรี

ส่งข่าว - ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ

ส่งข่าว - ประชาสัมพันธ์
รายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ
เว็บ www.ratchaburidio.or.th
ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน?
อย่างไร? เมื่อไร?

พร้อมรูปภาพ  10 - 20 รูป
( ขนาดไม่น้อยกว่า 600x400 pixels )
ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บองค์กรต่างๆ

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

ข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันฯ

 

>108 คำถาม-คำตอบฯนักบวช

 

แผนปฏิบัติงาน 2011-2015

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

ค่ายลูกเสือดรุณาฯ

ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี