Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03169512
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
373
1625
6114
27701
46012
3169512
Your IP: 3.236.156.34
2021-01-21 08:16

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แพร่ธรรมตามคำสอนของพระคริสต์เจ้า โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
คริสตชนทุกคนได้เข้าร่วมส่วนภารกิจของพระเยซูเจ้าในหน้าที่สงฆ์ กษัตริย์ และประกาศก
      
จากคำสั่งอันเป็นมรดกสุดท้ายที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับบรรดาศิษย์ และตกทอดมาถึงทุกคนที่มีความเชื่อในพระองค์ ก่อให้เกิดเป็นหน้าที่ของการเป็นผู้สืบทอดการประกาศข่าวดีไปสู่มนุษย์ทุกคน เป็นพิเศษผ่านทางศีลล้างบาป คริสตชนทุกคนได้เข้าร่วมส่วนภารกิจของพระเยซูเจ้าในหน้าที่สงฆ์ กษัตริย์ และประกาศก ซึ่งเรียกร้องการมีความเชื่อที่เข้มแข็งและเปิดออกไปสู่การประกาศข่าวดีแก่ทุกคนที่ยังไม่รู้หรือยังไม่มีโอกาสได้ยินข่าวดีที่พระเยซูเจ้านำมา

    โดยหน้าที่การเป็นกษัตริย์ พระเยซูเจ้าได้ถ่ายทอดให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ ได้มีอิสระเสรีอย่างกษัตริย์ เมื่อได้เสียสละตนเองและดำเนินชีวิตอย่างดีตามคำสอนของพระองค์ พวกเขาจะมีชัยชนะต่ออาณาจักรของบาปที่ตั้งอยู่ในตัวเอง ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพวกเขารับใช้กันและกันด้วยความสุภาพถ่อนตนและเพียรทน เขาจะได้นำเพื่อนพี่น้องเข้ามีส่วนร่วมในพระอาณาจักรของพระเจ้า และขยายพระอาณาจักรนั้นออกไปสุดปลายแผ่นดิน

    โดยหน้าที่การเป็นสงฆ์ ผ่านทางกิจศรัทธาและการดำเนินชีวิตในหน้าที่ของแต่ละคน ในฐานะผู้มีความเชื่อ อันเป็นเครื่องหมายของการมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ แม้ในความยุ่งยากหรือปัญหาต่าง ๆ ของชีวิต ที่เรียกร้องความเพียรทน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบูชาฝ่ายจิตที่พอพระทัยพระเจ้า อาศัยพระเยซูคริสตเจ้า (เทียบ 1 ปต. 2:5) การดำเนินชีวิตที่ดี คือการถวายบูชาแด่พระเจ้า

    โดยหน้าที่ของประกาศก ผู้มีความเชื่อในพระคริสตเจ้า มีส่วนร่วมในหน้าที่ของการประกาศข่าวดี และเป็นพยานยืนยันถึงพระเยซูเจ้า ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ะคน ตามสถานภาพ ตามอาชีพของแต่ละคนด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความรัก และการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นคริสตชนทีดีตามคำสอนขององค์พระเยซูเจ้า เพื่อให้มนุษย์ทุกคนได้มีโอกาสได้ยินข่าวดีของพระคริสตเจ้านั้น ผ่านทางการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน

 
   พระเยซูเจ้าทรงใช้เวลา 3 ปี เตรียมบรรดาศิษย์ให้มีความเชื่อที่เข้มแข็งในพระองค์ ผ่านทางคำสอนและการเจริญชีวิตอยู่ร่วมกัน เพื่อให้เขาพร้อมที่จะร่วมมือกับองค์พระจิตเจ้า สืบทอดข่าวดีและนำข่าวดีนั้นไปสู่มนุษย์ทุกคนผ่านการมีส่วนร่วมในหน้าที่ กษัตริย์ สงฆ์ และประกาศกของพระเยซูเจ้า ตลอดระยะเวลา 3 ปี บรรดาศิษย์ได้รับการถ่ายทอด การหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาอันเป็นข่าวดี จนถึงวันที่พระจิตเจ้าเสด็จลงมาพระองค์ได้เสริมความเชื่อของพวกเขาให้เข้มแข็งและกล้าหาญเพียงพอที่จะเปิดประตูออกไป เพื่อตอบสนองธรรมชาติของข่าวดี ที่ต้องถูกประกาศไปสู่มนุษย์ เพราะข่าวดีที่พระเยซูเจ้านำมานั้น เป็นข่าวดีสำหรับทุกคน ​​“พระ​เจ้า​ทรง​รัก​โลก​อย่าง​มาก​จึง​ประ​ทาน​พระ​บุตร​เพียง​พระ​องค์​เดียว​ของ​พระ​องค์​ เพื่อ​ทุก​คน​ที่​มี​ความ​เชื่อ​ใน​พระ​บุตร​จะ​ไม่​พินาศ ​แต่​จะ​มี​ชีวิต​นิรันดร (ยน. 3:16)

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์