Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03027868
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1874
1225
6716
1874
28978
3027868
Your IP: 54.237.183.249
2020-10-01 12:22

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อยอห์นบอสโกวัชรพล  อำนาจเกียรติกุล
ประวัติคุณพ่อ ยอห์นบอสโก วัชรพล อำนาจเกียรติกุล

วันเกิด                     1 ตุลาคม 1985
สัตบุรุษ / ล้างบาป     5 ตุลาคม 2003 ณ วัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร ลูกแก จ.ราชบุรี
พ่อทูนหัว                 ฟิลิป  ฟิลิป  ทศไทยสนธิ

ครอบครัว
บิดา         นายกำพล   อำนาจเกียรติกุล   มารดา     อันนา นางนฤมล   อำนาจเกียรติกุล
พี่น้อง        2 คน เป็นชาย  2 คน (เป็นบุตรคนโต )

การศึกษา
อนุบาล            :    โรงเรียนธีรศาสตร์
ประถมศึกษา    :    โรงเรียนธีรศาสตร์
มัธยมศึกษาตอนต้น :    โรงเรียนธีรศาสตร์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ :    วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง
อุดมศึกษา    :    ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์
                       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร์
                       วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม

กระแสเรียก
    คุณพ่ออันตน ชูชาติ ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นผู้ส่งเข้าบ้านเณร
    บ้านเณรเล็ก      :    สามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี (ค.ศ. 2005 - 2006)
    บ้านเณรกลาง    :    สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา (ค.ศ. 2007)
    บ้านเณรใหญ่     :    สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม (ค.ศ. 2008 - 2018)

    แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์    วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม ค.ศ. 2016
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
    แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม    วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม ค.ศ. 2017
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
    บวชเป็นสังฆานุกร        วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม ค.ศ. 2018
                    ณ สามเณราลัยแสงธรรม สามพราน
                    โดย พระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
    รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์     วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2019
                    ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
                    โดย พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ

คติพจน์        :    “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้า
                       ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38)


ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์