อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"
อบรม "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว"

      ฝ่ายอภิบาลโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมหัวข้อ "การประกาศข่าวดีแบบตัวต่อตัว" ขึ้น สำหรับคริสตชนผู้สนใจ หรือปรารถนาเป็นผู้ประกาศข่าวดีในโอกาสปีแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรี (ตุลาคม 2018-2019)​ เพื่อเรียนรู้ทักษะการประกาศข่าวดีตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า และปลุกจิตสำนึกถึงหน้าที่ประกาศข่าวดี ที่ได้รับมาเมื่อรับศีลล้างบาป โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นวิทยากร

โดยจัดการอบรมเป็น 3 เขต ดังนี้
เขตกลาง - วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2019 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีผู้เข้าร่วม 11 คน

2019_27jul001.jpg 2019_27jul002.jpg 2019_27jul003.jpg

2019_27jul004.jpg 2019_27jul005.jpg 2019_27jul006.jpg

2019_27jul007.jpg 2019_27jul008.jpg 2019_27jul009.jpg

2019_27jul010.jpg 2019_27jul011.jpg 2019_27jul012.jpg

2019_27jul013.jpg 2019_27jul014.jpg 2019_27jul015.jpg

2019_27jul016.jpg 2019_27jul017.jpg 2019_27jul018.jpg

เขตใต้ - วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2019 ณ โรงเรียนดรุณานุกูล มีผู้เข้าร่วม 85 คน

2019_3aug001.jpg 2019_3aug002.jpg 2019_3aug003.jpg

2019_3aug004.jpg 2019_3aug005.jpg 2019_3aug006.jpg

2019_3aug007.jpg 2019_3aug008.jpg 2019_3aug009.jpg

2019_3aug010.jpg 2019_3aug011.jpg 2019_3aug012.jpg

2019_3aug013.jpg 2019_3aug014.jpg 2019_3aug015.jpg

2019_3aug016.jpg 2019_3aug017.jpg 2019_3aug018.jpg

2019_3aug019.jpg 2019_3aug020.jpg 2019_3aug021.jpg

2019_3aug022.jpg 2019_3aug023.jpg 2019_3aug024.jpg

2019_3aug025.jpg 2019_3aug026.jpg 2019_3aug027.jpg

2019_3aug028.jpg 2019_3aug029.jpg 2019_3aug030.jpg

2019_3aug031.jpg 2019_3aug032.jpg 2019_3aug033.jpg

2019_3aug034.jpg 2019_3aug035.jpg 2019_3aug036.jpg

2019_3aug037.jpg 2019_3aug038.jpg 2019_3aug039.jpg

2019_3aug040.jpg 2019_3aug041.jpg 2019_3aug042.jpg

2019_3aug043.jpg 2019_3aug044.jpg 2019_3aug045.jpg

2019_3aug046.jpg 2019_3aug047.jpg 2019_3aug048.jpg

2019_3aug049.jpg 2019_3aug050.jpg 2019_3aug051.jpg

2019_3aug052.jpg 2019_3aug053.jpg 2019_3aug054.jpg

2019_3aug055.jpg 2019_3aug056.jpg 2019_3aug057.jpg

2019_3aug058.jpg 2019_3aug059.jpg 2019_3aug060.jpg

2019_3aug061.jpg 2019_3aug062.jpg 2019_3aug063.jpg

2019_3aug064.jpg 2019_3aug065.jpg 2019_3aug066.jpg

2019_3aug067.jpg 2019_3aug068.jpg 2019_3aug069.jpg

2019_3aug070.jpg 2019_3aug071.jpg 2019_3aug072.jpg

2019_3aug073.jpg 2019_3aug074.jpg 2019_3aug075.jpg

2019_3aug076.jpg 2019_3aug077.jpg 2019_3aug078.jpg

2019_3aug079.jpg 2019_3aug080.jpg 2019_3aug081.jpg

2019_3aug082.jpg 2019_3aug083.jpg 2019_3aug084.jpg

2019_3aug085.jpg 2019_3aug086.jpg 2019_3aug087.jpg

2019_3aug088.jpg 2019_3aug089.jpg 2019_3aug090.jpg

2019_3aug091.jpg

เขตเหนือ - วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2019 ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ มีผู้เข้าร่วม 80 คน

2019_31aug001.jpg 2019_31aug002.jpg 2019_31aug003.jpg

2019_31aug004.jpg 2019_31aug005.jpg 2019_31aug006.jpg

2019_31aug007.jpg 2019_31aug008.jpg 2019_31aug009.jpg

2019_31aug010.jpg 2019_31aug011.jpg 2019_31aug012.jpg

2019_31aug013.jpg 2019_31aug014.jpg 2019_31aug015.jpg

2019_31aug016.jpg 2019_31aug017.jpg 2019_31aug018.jpg

2019_31aug019.jpg 2019_31aug020.jpg 2019_31aug021.jpg

2019_31aug022.jpg 2019_31aug023.jpg 2019_31aug024.jpg

2019_31aug025.jpg 2019_31aug026.jpg 2019_31aug027.jpg

2019_31aug028.jpg 2019_31aug029.jpg 2019_31aug030.jpg

2019_31aug031.jpg 2019_31aug032.jpg 2019_31aug033.jpg

2019_31aug034.jpg 2019_31aug035.jpg 2019_31aug036.jpg

2019_31aug037.jpg 2019_31aug038.jpg 2019_31aug039.jpg

2019_31aug040.jpg 2019_31aug041.jpg 2019_31aug042.jpg

2019_31aug043.jpg 2019_31aug044.jpg 2019_31aug045.jpg

2019_31aug046.jpg 2019_31aug047.jpg 2019_31aug048.jpg

2019_31aug049.jpg 2019_31aug050.jpg 2019_31aug051.jpg

2019_31aug052.jpg 2019_31aug053.jpg 2019_31aug054.jpg

2019_31aug055.jpg 2019_31aug056.jpg 2019_31aug057.jpg

2019_31aug058.jpg 2019_31aug059.jpg 2019_31aug060.jpg

2019_31aug061.jpg 2019_31aug062.jpg 2019_31aug063.jpg

2019_31aug064.jpg 2019_31aug065.jpg 2019_31aug066.jpg

2019_31aug067.jpg 2019_31aug068.jpg 2019_31aug069.jpg

2019_31aug070.jpg 2019_31aug071.jpg 2019_31aug072.jpg