ฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีฉลองวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
       วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 เวลา 10.00 น.  พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา  กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองชุมชนแห่งความเชื่อวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

:::: ภาพข่าว :::: โดย พนิดา  แหวกวารี