Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ซิสเตอร์คามิลเลียนฉลอง 25 ปีแห่งการปฏิญาณตนซิสเตอร์คามิลเลียนฉลอง 25 ปีแห่งการปฏิญาณตน
     วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2019 เวลา 10.00 น. พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา  กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลอง 25 ปี แห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวช ของ ภคินีเทเรซา สุภาพร  เจียรผัน  ภคินีมารีอา อรนุช  ตั้งธนอำรุง และ ภคินีแบร์นาแด๊ต ประภัสสร กังก๋ง  คณะภคินีผู้รับใช้คนป่วยแห่งนักบุญคามิลโล  ณ วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม

::::: ภาพข่าว :::: โดย พนิดา  แหวกวารี