วันอาทิตย์พระเมตตา
วันอาทิตย์พระเมตตา

       วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021 พระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญา กฤษเจริญ  เป็นประธานในพิธีฉลองวันอาทิตย์พระเมตตา วันผู้สูงอายุ และกิจกรรมแบ่งปันความรักคณะวินเซนต์ เดอ ปอล ณ วัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี

 ภาพข่าวโดย พนิดา  แหวกวารี