โครงการปันรัก "ร่วมกันแบ่งปันความรัก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคโควิด-19"
              วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม ค.ศ. 2021 ณ หอประชุม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี ร่วมกับบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ จัดการแถลงข่าวโครงการปันรัก "ร่วมกันแบ่งปันความรัก ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโรคโควิด-19" โดยความร่วมมือของมิซซังโรมันคาทอลิก เขตราชบุรี / คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ / คณะธรรมฑูตไทย / Evergreen / โรงเรียนเซนต์โยเซฟ เพรชบุรี / มูลนิธิวงศ์วารี และน้ำมันพืชมรกต

2021-08oct801.jpg 2021-08oct802.jpg 2021-08oct803.jpg

2021-08oct804.jpg 2021-08oct805.jpg 2021-08oct806.jpg

2021-08oct807.jpg 2021-08oct808.jpg 2021-08oct809.jpg

2021-08oct810.jpg 2021-08oct811.jpg 2021-08oct812.jpg

2021-08oct813.jpg 2021-08oct814.jpg 2021-08oct815.jpg

2021-08oct816.jpg 2021-08oct817.jpg 2021-08oct818.jpg

2021-08oct819.jpg 2021-08oct820.jpg 2021-08oct821.jpg

2021-08oct822.jpg 2021-08oct823.jpg 2021-08oct824.jpg

2021-08oct825.jpg 2021-08oct826.jpg