ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น
ทีมวิชาการสมัชชาฯ ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2021 ทีมงานวิชาการสมัชชาสังฆมณฑล ประชุมสรุปและรวบรวมผลการสอบถามความคิดเห็น ณ สำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
หลังจากการประชุมแล้ว ทีมงานฯ ได้เดินทางไปสำรวจสถานที่ศูนย์อบรมบ้านเณรเก่า บางช้าง ซึ่งจะเป็นสถานที่สำหรับการจัดประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี

2021_29oct01.jpg 2021_29oct02.jpg 2021_29oct03.jpg

2021_29oct04.jpg 2021_29oct05.jpg 2021_29oct06.jpg

2021_29oct07.jpg 2021_29oct08.jpg