Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อบอนีฟาซีโอ วิศิษฐ์ สินสมรส

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อบอนีฟาซีโอ วิศิษฐ์ สินสมรส

วันเกิด               55 มิถุนายน 2463/1920

วันบวช              31 มกราคม 2491/1948

วันที่มรณภาพ    16 กรกฎาคม 2540/1997