Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อดอมินิก ดำรัส ลิมาลัย

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อดอมินิก ดำรัส ลิมาลัย

วันเกิด               20 มกราคม 2484/1941

วันบวช               7 พฤษภาคม 2511/1968

ตำแหน่งหน้าที่     พักรักษาสุขภาพ
                          ช่วยงานจิตตาธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา