Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ

ชื่อ - สกุล          คุณพ่ออันตน วิชาญ กิจเจริญ

วันเกิด               30 มกราคม 2497/1954

วันบวช              16 มิถุนายน 2528/1985

ตำแหน่งหน้าที่  เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา  หนองนางแพรว
                       จิตตาธิการคณะคูร์ซิลโล่และพระเมตตา