Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

ชื่อ - สกุล คุณพ่อยออากิม เจษฎา บุญรติวงศ์

วันเกิด 15 สิงหาคม 2498/1955

วันบวช 29 พฤษภาคม 2526/1983

ตำแหน่งหน้าที่     เจ้าอาวาสวัดนักบุญเทเรซา  ห้วยกระบอก
                         จิตตาธิการคณะพลมารีย์  เขตเหนือ