Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อยอแซฟ  สุรินทร์  จารย์อุปการะ

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอแซฟ  สุรินทร์  จารย์อุปการะ

วันเกิด               9 มิถุนายน  2505/1962

วันบวช              6 มกราคม 2534/1991

ตำแหน่งหน้าที่   ประธานคณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษา
                       
เจ้าอาวาสวัดแม่พระราชินีแห่งสากลโลก กาญจนบุรี
                        ผู้บริหารโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี