Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อบาร์นาบัส จำเนียร จิตเสรีวงศ์

วันเกิด               19 กรกฎาคม 2499/1956

วันบวช              16 มิถุนายน 2528/1985

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
                         ผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี