Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อเปโตร ไพบูลย์ รุจิรัตน์

ชื่อ -สกุล          คุณพ่อเปโตร กฤติเดช รุจิรัตน์

วันเกิด              16 มิถุนายน 2510/1967

วันบวช             18 มิถุนายน 2543/2000

ตำแหน่งหน้าที่   เจ้าอาวาสวัดนักบุญเวนันซีโอ  เพชรบุรี
                        จิตตาธิการคณะพลมารีย์  เขตใต้