Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปาโล สมควร หมายแม้น

วันเกิด               31 กรกฎาคม 2507/1964

วันบวช               4 กุมภาพันธ์ 2538/1995

ตำแหน่งหน้าที่    ศึกษา อบรมต่อเนื่อง เรื่องชีวิตสงฆ์