Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อยอแซฟ เสาร์  ตนประเสริฐ

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอแซฟ เสาร์  ตนประเสริฐ

วันเกิด               2 กรกฎาคม 2520/1977

วันบวช              1 กรกฎาคม 2549/2006

ตำแหน่งหน้าที่    ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
                         ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนดรุณาราชบุรี