Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์  มุลตรี

วันเกิด               7 กันยายน 2519/1976

วันบวช              9 มิถุนายน 2550/2007

ตำแหน่งหน้าที่   ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย TMS