Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์ แสงประดับ

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อยอห์น บอสโก ชิตชนนท์ แสงประดับ

วันเกิด               20 ตุลาคม 2520/1977

วันบวช              9 มิถุนายน 2550/2007

ตำแหน่งหน้าที่   เลขานุการพระสังฆราช 
                        อธิการและจิตตาธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา