Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

คุณพ่อสเตเฟน เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อสเตเฟน เกรียงศักดิ์ ประสูตร์แสงจันทร์

วันเกิด               25 มกราคม 2523/1980

วันบวช              21 มิถุนายน 2552/2009

ตำแหน่งหน้าที่   ช่วยงานอภิบาลวัดนักบุญยาโกเบ  แม่กลอง  (วันเสาร์ - วันอาทิตย์ )
                        ศึกษาต่อในประเทศ