คุณพ่อร็อค ไกรศรี ทัพศาสตร์

ชื่อ - สกุล          คุณพ่อร็อค ไกรศรี  ทัพศาสตร์

วันเกิด               30 กันยายน 2465/1922

วันบวช               30 มิถุนายน 2494/1951

วันที่มรณภาพ    30 สิงหาคม 2513/1970