Get Adobe Flash player

คณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี 2018

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01394057
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
580
1475
580
49448
52738
1394057
Your IP: 54.81.209.0
2018-03-25 10:40

ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ 2018/2561

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด
ประตูสู่ความศักดิ์สิทธิ์ โดย คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด
ตอนที่ 3 : ประวัติของศีลกำลัง
      
แต่แรกเริ่มการล้างบาป (ศีลล้างบาป) และการปกมือเพื่อประทานพระจิต (ศีลกำลัง) เป็นพิธีเดียวกัน เพื่อรับผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชน พระศาสนจักร (ตะวันตก) ได้เริ่มแยกศีลกำลังจากพิธีศีลล้างบาปใน ศต. ที่ 3 ได้แพร่หลายไปทั่วทวีปยุโรป เป็นต้นใน ศต. ที่ 5 จนได้แยกกันชัดเจนเด็ดขาดจากศีลล้างบาปใน ศต. ที่ 11 ศีลกำลัง (Confirmation) เป็นสัญลักษณ์ทางพิธีกรรม โดยพระเยซูเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางเพื่อประทานพระจิตเจ้าผ่านการปกมือของผู้มีอำนาจในกลุ่มคริสตชน (ศาสนบริกรปกติ คือ พระสังฆราช)

    คำ “Confirmation” เริ่มนำมาใช้ใน ศต. ที่ 5 โดยอนุญาตให้พระสงฆ์เจิมน้ำมันคริสมาสำหรับเด็กที่รับศีลล้างบาปในเขตรับผิดชอบของตน แล้วรอคอยเวลาจนพระสังฆราชของตนมาเยี่ยมเยือน เพื่อมาทำการยืนยัน (confirm) ศีลล้างบาปของผู้สมัครนั้น ด้วยการปกมือเพื่อประทานพระจิตเจ้า

    ในช่วง ศต. ที่ 12 ปีเตอร์ ลอมบาร์ด เริ่มสอนว่า ศีลกำลังถือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ ที่มอบพระคุณของพระจิตเจ้านั่นคือ พละกำลัง เพื่อเสริมความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้น และศาสนบริกรของศีลกำลังก็คือพระสังฆราช ซึ่งคำสอนนี้ได้รับการยอมรับไปทั่ว และในปี 1274 สังคายนาที่เมืองลียอง ประกาศให้ศีลกำลัง (Confirmation) เป็นหนึ่งในเจ็ดศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรคาทอลิก พร้อมประกาศว่า สาระ (matter) ของศีลกำลังคือการเจิมด้วยน้ำมันคริสมา ส่วนรูปแบบ (form) ก็คือบทสูตรขณะเจิมน้ำมันที่ว่า “ข้าพเจ้าขอเจิมท่านด้วยเครื่องหมายกางเขน และข้าพเจ้าขอยืนยันท่านด้วยคริสมาแห่งความรอด ในนามของพระบิดา และพระบุตร และพระจิต” และศีลกำลังนี้ สามารถรับได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับศีลล้างบาป

    ศีลกำลังและศีลมหาสนิทมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน โดยในช่วง ศต. ที่ 17-18 มีการโปรดศีลกำลังก่อนการรับศีลมหาสนิท จนถึง ศต. ที่ 19 เริ่มมีธรรมเนียมรับศีลมหาสนิทก่อนรับศีลกำลัง จนกระทั่งปี 1910 พระสันตะปาปาปีอุสที่ 10 ได้ประกาศในพระสมณสาร Quam Singulari ให้รับศีลมหาสนิทก่อนการรับศีลกำลัง จึงกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระศาสนจักรคาทอลิกมาจนปัจจุบัน

ประวัติของศีลกำลัง
    สังคายนาวาติกันที่ 2 ในปี 1971 ได้ทบทวนและย้ำว่า พิธีศีลกำลังนี้เป็นการรื้อฟื้นและเชื่อมโยงกับพิธีการรับเข้าเป็นคริสตชน (Rite of Initiation) ซึ่งมีผลทำให้คริสตชนใกล้ชิดกับพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้น และได้รับพละกำลังจากพระจิตเจ้า ศาสนบริกรปกติของศีลกำลัง คือ พระสังฆราช หรือพระสงฆ์ที่รับมอบอำนาจ (ในกรณีจำเป็นแม้จะไม่รับอำนาจ พระสงฆ์องค์ใดก็สามารถโปรดศีลกำลังได้)

    พิธีศีลกำลังนี้จะโปรดหลังจาก “บทภาวนาอัญเชิญพระจิตเจ้า” โดยเจิมที่หน้าผากด้วยน้ำมันคริสมา ตามด้วยการปกมือเหนือศีรษะผู้สมัครพร้อมกล่าวคำว่า “จงรับองค์พระจิตเจ้า ของประทานจากพระเจ้าเถิด” ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ถือเป็นหน้าที่คริสตชนที่จะรับศีลกำลังในเวลาอันเหมาะสม(สำหรับประเทศไทยนิยมโปรดศีลกำลังให้กับนักเรียนระหว่างชั้น ป.4-5)

    ศีลกำลังสามารถโปรดช่วงเทศกาลใดก็ได้ แต่ที่เหมาะสมและมีความหมายที่สุดก็คือเทศกาลปัสกา เป็นต้นโอกาสวันสมโภชพระจิตเจ้า(Pentecost)

   
สำหรับหลักเกณฑ์คัดเลือกพ่อแม่อุปถัมภ์ของศีลกำลัง จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับศีลกำลังมาแล้ว เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานต่อหน้าองค์พระคริสตเจ้า ซึ่งจะเป็นคนเดียวกับพ่อแม่อุปถัมภ์ของศีลล้างบาป
หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นที่น่าเคารพนับถือ ต้องไม่มีพันธะโทษใดใดของพระศานจักรและต้องไม่ใช่พ่อแม่ของผู้ที่จะรับศีลกำลังด้วยหลังการโปรดศีลกำลังจะมีการบันทึกชื่อผู้รับศีลกำลัง ผู้โปรดศีลกำลัง พ่อแม่อุปถัมภ์ วันและสถานที่โปรดศีลกำลังลงใน “สมุดบันทึกศีลกำลัง” ของวัดที่รับศีลกำลัง รวมถึงต้องบันทึกลงใน “สมุดบันทึกศีลล้างบาป” ของผู้ที่รับศีลกำลังด้วย

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์