Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01926112
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
529
1919
529
34247
37521
1926112
Your IP: 34.224.102.60
2019-01-20 05:32

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นคนที่ “บริสุทธิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์” โดยการสารภาพบาปและการแสดงความรักต่อพี่น้องรอบข้างโดยไม่เลือกหน้า"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

ประสบการณ์ชีวิต
        1. เราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเราเดินไปไหมมาไหน แล้วผู้คนพากันรังเกียจไม่ยอมคบหาสมาคมด้วย
        2. วันนี้ชายโรคเรื้อนได้รับพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า พระองค์ไม่ทรงรังเกียจผู้ใด ทรงรักษาโรคร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของเราได้ และพระองค์ยังทรงปรารถนาให้เราเป็นบุคคลที่มีใจบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพระองค์

พระคัมภีร์และคำสอน
      3. บทอ่านที่หนึ่ง (ลนต 13:1-2,44-46) เราทราบถึงทัศนคติของชาวยิวโบราณที่มีต่อบรรดาคนโรคเรื้อนที่ถือว่าเป็นคนที่มีมลทินหรือไม่บริสุทธิ์ทางร่างกาย และมีการออกกฎเกณฑ์เพื่อแบ่งแยกพวกเขาออกจากคนปรกติ นี่เป็นภูมิหลังที่พระเยซูเจ้าทรงบำบัดรักษาคนโรคเรื้อนในพระวรสาร
     4. เพลงสดุดี (สดด 32) กล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะสารภาพความผิดต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ก็ทรงอภัยบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ” พระเจ้าทรงสอนเราให้เป็น “คนศักดิ์สิทธิ์” โดยการสารภาพบาปและคืนดีกับพระเจ้าในแต่ละวัน ซึ่งจะนำความสุขและความชื่นชมยินดีมาให้
     5. บทอ่านที่สอง (1คร10:31-11:1) นักบุญเปาโลสอนเราให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์โดย “จะทำอะไรก็ตามขอให้กระทำเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้า” และโดย “การเอาใส่ใจ” ต่อความเป็นอยู่ของผู้อื่นที่แตกต่างไปจากตนเอง ทำให้พวกเขามีความรู้สึกที่ดีและได้รับประโยชน์มากกว่าแค่ความสงสารหรือวิพากษ์วิจารณ์พวกเขา  
     6. พระวรสาร (มก 1:40-45) พระเยซูเจ้าทรงบำบัดชายคนหนึ่งให้หายทั้งจากโรคเรื้อน (โรคฝ่ายกาย) และจากการดูถูกเหยียดหยาม ความอยุติธรรม (โรคร้ายฝ่ายจิตใจ) ที่เขาได้รับจากสังคม

ข้อปฎิบัติ
     7. เราต้องไว้วางใจในพระเมตตาของพระเจ้าที่จะทรงให้อภัยบาปและชำระล้างเราให้สะอาดจากโรคเรื้อนฝ่ายจิตใจของเราซึ่งก็คือบาปต่างๆที่เราได้กระทำ เงื่อนไขสำคัญก็คือพระเจ้าทรงรอคอยและเพียรทนต่อความบาปผิดของเราด้วยความรัก เมื่อไรก็ตามที่เราสำนึกตน เป็นทุกข์เสียใจ ร้องขอความเมตตา สารภาพความผิดและทำการใช้โทษบาปด้วยความจริงใจ
     8. เราต้องทำลายกำแพงที่แบ่งแยกเรากับเพื่อนพี่น้อง และสร้างสะพานแห่งความสัมพันธ์รักต่อกัน พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องให้เราต้อนรับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนที่สังคมรังเกียจ คนชายขอบ คนอพยพย้ายถิ่น คนไร้สัญชาติ คนเสียสติ ฯลฯ เราต้องเป็นพระหัตถ์ของพระเจ้าที่นำความเมตตาไปมอบให้ทุกคน
     9. ให้เราตรวจสอบตนเองว่าเราเป็นคนที่ชอบสร้างกำแพงเพื่อแบ่งแยก กีดกัน หรือชอบสร้างสะพานเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่กันและกัน

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์