Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01926235
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
652
1919
652
34370
37521
1926235
Your IP: 34.224.102.60
2019-01-20 06:04

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"การดำเนินชีวิตอย่างดีในเทศกาลมหาพรตไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อย่าลืมพระเยซูทรงเดินเคียงข้างเราเสมอ"

ข่าวดีวันพุธรับเถ้า 2018

ประสบการณ์ชีวิต
       1. วันพุธรับเถ้าในปีนี้ ตรงกับวันแห่งความรัก จึงนับว่าเป็นเวลาดีที่เราจะได้คิดถึงความรัก ที่เราควรมีให้ตนเอง ผู้อื่น และเป็นต้นให้กับพระเจ้า
       2.  ตามคำสอนของพระศาสนจักร วันพุธรับเถ้าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต หรือการถือธรรมอย่างเข้มข้น ของเราคาทอลิก นับจากวันนี้ไปอีก 40 วัน พวกเราจะได้เคร่งครัดกับตนเองเพื่อดำเนินชีวิตให้บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซู

พระคัมภีร์และคำสอน
      3. บทอ่านที่หนึ่ง(ยอล2:12-18) ประกาศกโยเอล เตือนเราให้เห็นความสำคัญของการทำกิจใช้โทษบาป ท่านใช้คำว่า “ฉีกใจ” คือไม่ทำอะไรตามใจ แต่ส่งเสริมให้จำศีลอดอาหาร ร่ำไห้ ไว้ทุกข์ และเข้าหาพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ประทานพระพรให้
      4. บทอ่านที่สอง (2คร 5:20-6:2) นักบุญเปาโลเรียกร้องเราให้ใช้เวลามหาพรตนี้กลับมาคืนดีกับพระเจ้า คิดถึงพระเจ้าให้มากขึ้น
      5. พระวรสาร (มธ 6:1-6,16-18) นักบุญมัทธิว เตือนเราให้ใช้ช่วงเวลานี้เพื่อทำบุญให้ทาน สวดภาวนา และจำศีลอดอาหาร โดยเน้นว่าให้กระทำสิ่งที่ดีงามเหล่านี้ด้วยความจริงใจ ไม่ทำเพื่อเอาหน้า หรือเพื่อให้คนชมเชย
      6. ตามธรรมเนียมปฏิบัติในพันธสัญญาเดิม การโปรยเถ้าเป็นเครื่องหมายของความน่าละอาย ความพ่ายแพ้ และที่สำคัญที่สุดคือเครื่องหมายของการกลับใจใช้โทษบาป แต่สำหรับคริสตชนเถ้ามีความหมายมากกว่านั้น คือสัญลักษณ์แห่งความตาย ที่นำไปสู่ความหวังในการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูคริสต์ “ถ้าเราตายพร้อมกับพระองค์ เราจะมีชีวิตอยู่กับพระองค์” (2ทธ 2:11)
      7. วันนี้เราเข้ามารับเถ้าจากการเผาใบลานที่เราได้รับในวันอาทิตย์ใบลานที่ผ่านมา เถ้านี้เป็นสัญลักษณ์ของการสำนึกผิดที่ได้รับการเสกจากพระศาสนจักร เป็นสัญลักษณ์ของการตัดสินใจอิสระของเราที่จะดำเนินชีวิตร่วมกับพระเยซูเจ้า และยังเตือนใจเราให้ละทิ้งกิจการฝ่ายโลก ด้วยคำว่า “จงระลึกไว้เถิดว่า มนุษย์มาจากดินและจะกลับไปเป็นดินอีกครั้งหนึ่ง”

ข้อปฎิบัติ
      8. ให้เราเริ่มต้นเทศกาลมหาพรตอย่างดี วันนี้มารับเถ้าแล้ว แล้วให้วางแผนชีวิตของตนใหม่  โดยตั้งใจที่เคร่งครัดกับตนเองในการทำกิจศรัทธาอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น เช่น การมาร่วมมิสซา การเดินรูปสิบสี่ภาค และการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ
      9.  ให้เราใช้โอกาสนี้ในการเข้ารับศีลอภัยบาปให้มากขึ้น หาเวลาเพื่อการเฝ้าศีลมหาสนิท และการเดินทางไปแสวงบุญ หรือฉลองวัดต่างๆ รวมถึงการอ่านพระคัมภีร์ ไตร่ตรองชีวิต อดอาหาร ทำบุญให้ทาน อย่าลืมว่าเทศกาลนี้เป็นโอกาสให้เราได้ทำกิจเมตตาทั้งทางร่างกายและจิตใจ
     10. ที่สุด จำเป็นต้องกล่าวว่าเทศกาลนี้ เราต้องอาศัยความมีวินัย ความเพียรทน ความพยายาม ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ความสงบในจิตใจเพื่อจะได้เอาชนะการประจญต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรา สิ่งเดียวที่เราควรวอนขอต่อพระเจ้าคือ "ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าเป็นคนบาป"

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์