Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02178459
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1323
1734
7074
36194
42288
2178459
Your IP: 54.85.162.213
2019-06-19 14:33

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"สมโภชพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า"

ก. ความสำคัญ      
         1) ของขวัญทรงคุณค่าสองอย่างสุดท้ายที่พระเยซูทรงมอบให้เราคือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นอาหารฝ่ายจิตของเรา(วันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์)และพระมารดามารีย์ในฐานะแม่ฝ่ายจิต(วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์) 2) พระวรกายของพระคริสตเจ้า (Corpus Christi ) เป็นการฉลองการประทับอยู่ของพระเจ้าในฐานะที่เป็น "องค์เอ็มมานูแอล " หรือ "พระเจ้าผู้สถิตกับเรา" เพื่อให้เราได้โมทนาคุณพระองค์ที่ทรงประทับอยู่กับเราในศีลมหาสนิท 3) การฉลองนี้ยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการประทับอยู่อย่างแท้จริงของพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดจากศีลมหาสนิท


เราเชื่อว่าพระเยซูประทับอยู่ในศีลมหาสนิทจริงเพราะว่า

        1) พระเยซูทรงสัญญาหลังจากทรงทำอัศจรรย์เลี้ยงคน 5000 คน
        2) พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทระหว่างการเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย
        3) พระเยซูทรงบัญชาให้ศิษย์กระทำซ้ำเพื่อระลึกถึงพระองค์ 4) ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า


        เราอธิบายเรื่องการประทับอยู่จริงของพระเยซูในศีลมหาสนิทโดย คำว่า "การที่แผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า (transubstantiation)โดยการเสกพร้อมกับการกล่าวถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์อัญเชิญพระจิตเจ้ามาทรงเปลี่ยนให้เนื้อแท้(substance)ของแผ่นปังและเหล้าองุ่นกลับกลายเป็นพระกายและพระโลหิตอันรุ่งโรจน์จากการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าโดยที่รูปลักษณ์ภายนอก (accidents) เช่น สี ขนาด รสชาติ ฯลฯ ยังคงเดิม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน

บทอ่านที่หนึ่ง: โมเสสปะพรมเลือดของสัตว์บูชา บนพระแท่นและประชาชน เป็นการยอมรับพันธสัญญาจากพระเจ้าและเข้าเป็นประชากรของพระองค์

บทอ่านที่สอง: น.เปาโลยืนยันว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นปนะทับตราพันธสัญญาใหม่ด้วยเลือดของพระองค์แทนเลือดสัตว์ในอดีต

พระวรสาร: ให้รายละเอียดถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงเปลี่ยนพิธีกรรมสมัยโบราณให้เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา ใช้พระกายและพระโลหิตของพระองค์แทนเลือดแกะ และแทนการปะพรมเป็นการ "จงรับไปกิน...ดื่ม..นี้คือกาย..โลหิตของเรา"


ศีลศักดิ์สิทธิ์และการพลีบูชา

           พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทให้เป็นทั้งงานเลี้ยงศักดิ์สิทธิ์และของถวายเป็นเครื่องพลีบูชา ในฐานะศีลศักดิ์สิทธิ์ ก) ศีลมหาสนิทเป็นเครื่องที่มองเห็นได้ที่ประทานพระหรรษทานและชีวิตพระให้เรา ข) ในฐานะอาหาร ศีลมหาสนิทหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรา ในฐานะเครื่องพลีบูชา ก) ศีลมหาสนิทเป็นการฉลองการเสียสละชีวิตของพระองค์เป็นเคร่องบูชาบนเนินเขากัลวารีโอและฉลองการกลับคืนชีพ ข)เราถวายการพลีชีพบูชาของพระเยซูแด่พระบิดาเพื่อชำระล้างบาปของเรา โดยการใช้เครื่องหมายและสัญลักษณ์

ค. ปฏิบัติ

ให้เราเชื่อศรัทธาถึงประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทโดยเข้ามารับพระองค์ด้วยใจจริง โดยการเตรียมตัวและใจอย่างดี และด้วยความเคารพ
    ให้เราเป็นพยานของพระคริสต์ เหมือนพระแม่มารีย์โดยการนำพระคริสต์ไปมอบให้ผู้อื่น ทั้งที่บ้าน ที่ทำงานและทุกๆที่ท่านไป นำความรัก ความเมตตา การให้อภัยไปมอบให้
    ให้เราถวายตัวของเราเป็นเครื่องบูชาบนพระแท่นพร้อมกับพระเยซู วอนขออภัยในความผิดบาป แสดงความกตัญญูรู้คุณสำหรับพระพรต่างๆที่ได้รับ และวอนขอพระพรที่จำเป็นสำหรับชีวิต

 

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์