Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01988111
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
302
1760
9875
40417
55829
1988111
Your IP: 54.90.204.233
2019-02-23 03:23

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"โดนเหยียดหยาม" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่สิบสี่ เทศกาลธรรมดา
(8 กรกฎาคม)
(อสค 2:2-5; 2 คร 12:7-10; มก 6:1-6)
ก. ความสำคัญ      
         1. บทอ่านในวันนี้แนะนำพระเยซูเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นประกาศกและอธิบายว่าบรรดาประกาศกและผู้ที่ ทำงานเพื่อพระเจ้ามักจะต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากหรือการปฏิเสธ ดังนั้นบทอ่านในวันนี้จึงท้าทายเราให้มีความเพียรทนและกล้าหาญ ยืนหยัด ที่จะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคต่างๆเหล่านี้และทำหน้าที่ต่อไป

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
        2. บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือประกาศกเอเสเคียลบอกเราเกี่ยวกับกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้มาเป็นประกาศก พระเจ้าทรงเตือนเอเสเคียลว่าพระองค์จะทรงส่งเขาไปทำงานกับชาวอิสราเอลที่ดื้อด้านและเป็นกบฏที่อพยพอยู่ในกรุงบาบิโลน และในฐานะประกาศกของพระเจ้าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการต่อต้าน ปฏิเสธและการเบียดเบียนต่างๆ บทอ่านนี้เตือนใจเราว่า เราคริสตชนที่ได้ตอบรับการทรงเรียกและติดตามพระเยซูจะต้องเผชิญหน้ากับเมินเฉย การมุ่งร้าย การดูถูก การดูหมิ่น ความอ่อนแอ ความทุกข์ยากและการเบียดเบียน การพูดแดกดันและการขัดแย้งเช่นเดียวกัน

        3. บทอ่านที่สอง น.เปาโลได้เตือนเราเช่นเดียวกันจากประสบการณ์ของเขาเองว่าไม่เพียงแต่ประกาศกเท่านั้นที่ถูกเบียดเบียนและปฏิเสธ บรรดาสาวก มิสชันนารี ผู้แพร่ธรรม และศิษย์พระคริสต์ต่างก็ต้องสู้ทนกับความยุ่งยากลำบากในการทำหน้าที่ของตน น.เปาโลสารภาพว่าพระเจ้าทรงให้เขาได้มีส่วนในความทุกข์ทรมานของพระองค์ “ทรงให้มีหนามทิ่มแทงเนื้อหนัง” ของเขาเพื่อให้เขาจะได้จะได้ไม่หลงในตนเองแต่ต้องพึ่งพาพระหรรษทานของพระเจ้า และสรรเสริญพระอานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์ อัครสาวกเชื้อเชิญเราให้มอบความอ่อนแอและความไร้ความสามารถไว้กับพระเจ้า และร่วมมือกับพระหรรษทานหรือความช่วยเหลือจากพระองค์ ในการประกาศข่าวดีของพระองค์ทั้งด้วยแบบอย่างที่ดีและด้วยคำพูดที่เหมาะสมเหมือน น.เปาโลได้กระทำ

        4. พระวรสาร จาก น.มาระโกเล่าให้เราฟังว่าคนหมู่บ้านบ้านเดียวกับพระเยซูคือเมืองนาซาเร็ธไม่ยอมรับพระองค์ในฐานะประกาศกเพราะว่าพวกเขารู้จักคุ้นเคยกับพระองค์และครอบครัวของพระองค์อย่างดี พวกเขารู้ว่าพระองค์มาจากครอบครัวของช่างไม้ ไม่ได้ศึกษากฎหมายของโมเสสและคิดว่าพระองค์ไม่มีทางที่จะเป็นพระผู้ไถ่ที่ได้มีพระสัญญาไว้ได้ นอกจากนั้นพวกเขายังโกรธที่พระเยซูเจ้าไม่ทรงทำอัศจรรย์ให้ พระองค์ทรงอดทนในการขาดความเชื่อของพระองค์ และได้เสด็จออกไปเทศนาและบำบัดรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านอื่น

ค. ปฏิบัติ
        5. “เพียรทน” บ่อยครั้งที่เพื่อนๆ ครอบครัว หรือคนในชุมชนไม่ยอมรับฟังคำแนะนำ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับพระเจ้าของเรา ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ ความปรารถนาดีของเราทั้งนี้เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับเรา พวกเขาไม่มองเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานในตัวของเรา ทั้งๆที่เราได้รับการเจิมแต่งตั้งให้เป็นประกาศกจากศีลล้างบาปและศีลกำลัง

        6.  “ยืนหยัด” ในฐานะศิษย์พระคริสต์ที่ต้องยืนหยัดในความดี ความจริง ความยุติธรรมในสังคมของเราด้วยอาศัยพระปรีชาญาณของพระเจ้า พละกำลังจากพระจิต ความกล้าหาญและความรักของพระเยซูเจ้า

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์