Get Adobe Flash player

คณะสงฆ์สังฆมณฑลราชบุรี 2019

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02087486
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
533
1127
9625
31720
57506
2087486
Your IP: 54.82.119.116
2019-04-20 09:20

ประกาศเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ 2019/2562

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"จงแบ่งปันด้วยใจกว้าง" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา
(29 กรกฎาคม)
ก. ความสำคัญ               
         1.  บทอ่านวันนี้เชิญชวนเราให้เป็นเครื่องมือที่สุภาพถ่อมตนในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยการแบ่งปันพระพรที่เรามีให้แก่พี่น้องที่มีความต้องการหรือมีความยากลำบาก เพราะยังมีคนที่หิวโหยอยู่มากมาย นอกจากความหิวโหยฝ่ายร่างกายแล้ว วันนี้พระเจ้ายังทรงท้าทายเราให้คิดถึงคนอีกจำนวนมากที่หิวโหยฝ่ายจิตใจ หิวความรัก ความเมตตา การให้อภัย ความเป็นเพื่อน สันติสุข

ข. พระคัมภีร์และคำสอน               
        2. บทอ่านที่หนึ่ง (2 พกษ 4:42-44),เรื่องของประกาศกเอลีชาที่อาศัยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเลี้ยงคนหนึ่งร้อยคนด้วยขนมปังเพียงยี่สิบก้อน เอลีชาปฏิเสธว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ตัวเขาที่กระทำและเป็นพระเจ้าทรงกระทำโดยผ่านทางตัวเขา สิ่งที่เขามีเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้ทั้งนั้น อัศจรรย์นี้เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าถึงอัศจรรย์การทวีขนมปังเลี้ยงผู้ที่ติดตามพระองค์ในพระวรสารวันนี้

        3. บทสดุดี (สดด 145) บอกเราว่าพระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเรา ทรงประทานสิ่งต่างๆที่จำเป็นให้แก่บุคคลที่รักและมอบความไว้วางใจในพระองค์

        4. บทอ่านที่สอง (อฟ 4:1-6)   น. เปาโลเตือนชาวเอเฟซัสว่าพระเยซูเจ้าทรงรวมชาวยิวและคนต่างศาสนาให้เป็นหนึ่งเดียวกันโดยพาพวกเขาให้มารับความเชื่อเดียวกัน รับศีลล้างบาปเดียวกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในพิธีปิขนมปังศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอยู่ร่วมกันด้วยสันติ ช่วยเหลือกัน แบ่งปันกัน น.เปาโลเตือนเราให้เป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ที่มีใจกว้างด้วยการแบ่งปันแก่กันและกัน

        5. พระวรสาร (ยน6:1-15)  พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงคนห้าพันคนด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนและปลาสองตัว ซึ่งขนมปังก็หมายถึงศีลมหาสนิทที่เราเข้ามารับในพิธีมิสซาฯ อัศจรรย์นี้สอนเราว่าพระเจ้าทรงทำสิ่งที่อัศจรรย์ต่างๆ โดยผ่านทางคนธรรมดา เป็นต้นโดยผ่านทางเด็กเล็กๆคนหนึ่ง คนใช้ของเอลีชาและสาวกของพระเยซูได้แจกจ่ายขนมปังให้ประชาชนด้วยความยินดี ดังนั้นใครก็ตามที่แจกจ่ายความรักแบ่งปันพระพรให้ผู้อื่น พระเจ้าได้ทรงแสดงความรักต่อคนยากไร้โดยผ่านทางมือของพวกท่าน สมาชิกชุมชนศิษย์พระคริสต์

ค. ปฏิบัติ      
      6. “แบ่งปันสิ่งที่เขาต้องการ” พระเยซูทรงช่วยเหลือประชาชนโดยดูความต้องการและตอบสนองความต้องการนั้น พวกเขาหิวพระองค์จึงประทานอาหารให้

      7. “ให้และรับเพียงพอกับความต้องการ” ฐานะผู้ให้ควรให้ด้วยความรักและเหมาะสม ให้ด้วยความเต็มใจ ถ้ามีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อย ผู้รับควรรับด้วยความรู้คุณ ด้วยการสวดภาวนาให้ และใช้สิ่งที่ได้อย่างดีที่สุด

      8. “มุ่งมั่นอุทิศตน” ในฐานะผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปแล้วเราต้องมุ่งมั่นและอุทิศตนที่จะรับใช้พระเจ้าในการแบ่งปันสิ่งที่ “เรามีและเราเป็น” แก่ผู้อื่น พระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่มีใจกว้างเสมอ เราเริ่มต้นเป็น “ผู้ให้” ได้ด้วยตัวของเราเอง หรือร่วมกับองค์กรของวัดคือการเข้าเป็นสมาชิกของคณะ “วินเซนต์เดอปอล” หรือคณะอื่นๆที่มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร นี้แหละคือชีวิตของ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิต ประกาศข่าวดีใหม่”

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์