Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02231568
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
726
1285
7652
30447
58856
2231568
Your IP: 18.232.99.123
2019-07-19 12:58

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"อาหารฝ่ายจิต" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา
(5 สิงหาคม)
ก. ความสำคัญ               
         1. วันนี้บทอ่านท้าทายเราให้เอาใจใส่ “อาหารฝ่ายจิต” ให้มากกว่า “อาหารฝ่ายกาย” และให้เราเข้ารับอาหารฝ่ายจิตอย่างสม่ำเสมอด้วยสองเมนูสำคัญสองประเภท คือ “พระวาจาของพระเจ้า” และ “ศีลมหาสนิท” เพราะว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยดับความหิวกระหายฝ่ายจิตในรูปแบบต่างๆได้อย่างแท้จริง

ข. พระคัมภีร์และคำสอน                    

     2.บทอ่านที่หนึ่ง (อพย 16:2-4, 12-15): ในทะเลทรายพระเจ้าทรงช่วยเลี้ยงประชาชนของพระองค์ด้วย “มานนา” และ “นกคุ่ม” การกระทำเช่นนี้เป็นการเตือนใจเราให้สำนึกด้วยความสุภาพถ่อมตนว่าชีวิตของเราทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าและเราต้องไว้วางใจว่าพระองค์จะทรงเลี้ยงดูเราในสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรา

    3. บทสดุดี (สดด 78): เชิญชวนให้ประชาชนระลึกถึง “มานนา” ในฐานะที่เป็น “อาหารสวรรค์” และเป็น “อาหารทูตสวรรค์” ที่พระเจ้าประทานเลี้ยงดูเราในทุกวันนี้  

    4. บทอ่านที่สอง (อฟ 4:17, 20-24): น.เปาโลแนะนำชาวเอเฟซัสให้ดับความกระหายฝ่ายจิตด้วยการหันหลังให้กับการดำเนินชีวิตที่เลวร้ายเดิมๆ และปรับปรุงชีวิตของเราขึ้นใหม่ ด้วยความรัก ความเมตตา ความใจดี ความเห็นอกเห็นใจ และการให้อภัย น.เปาโลเตือนเราว่าการน้อมรับพระเจ้าให้เข้ามาเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิตที่แท้จริงและเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเรามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งชีวิตของเรา การได้รับการบำรุงหล่อเลี้ยงชีวิตด้วย “อาหารสวรรค์” และ “พระวาจาของพระเจ้า” ช่วยเราให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสต์ในชีวิตประจำวันของเรา

    5.พระวรสาร (ยน 6:24-35): วันนี้เราได้รับการยืนยันอย่างแข็งขันจากพระเยซูเจ้าเองว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” พระเยซูประทานปังจากสวรรค์ให้ประชาชน ปังที่หล่อเลี้ยงชีวิตพวกเขาให้ก้าวไปสู่การมีชีวิตนิรันดร ปังที่ช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อในพระเยซูเจ้า ในขณะที่พวกเขาที่ติดตามพระองค์เพื่อหวังปังฝ่ายร่างกาย แต่พระเยซูทรงให้ “ปังแห่งพระวาจา” แทน ซึ่งบางคนก็ยอมรับคำสอนนั้น แต่บางคนก็เลิกติดตาม ทั้งนี้เพราะคำท้าทายของพระองค์เรียกร้องให้อุทิศตนหรือจริงจังกับชีวิตใหม่ของแต่ละคน

ค. ปฏิบัติ           

         6. “มาร่วมมิสซา” เพราะในมิสซาเราจะได้รับ “พระวาจาของพระเจ้า” และ “ศีลมหาสนิท” สองสิ่งสำคัญนี้เป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเรา คือ
    1) ปังแห่งชีวิตที่อยู่ในพระวาจาของพระเจ้า
    และ 2) ปังแห่งชีวิตที่อยู่ในศีลมหาสนิท - ให้เราหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราด้วยมานนาจากสวรรค์และนำพระเยซูไปยังบ้านและที่ทำงานของเรา คือ นำความรัก ความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจไปมอบให้กับคนรอบข้าง  


        7. “มารับศีลมหาสนิท” เพราะเราจะได้รับพระพรมากมายจากศีลมหาสนิท ดังนี้
    1) กล้าหาญที่จะนำประวาจาของพระเจ้าไปบอกเล่าให้ผู้อื่น
    2) ช่วยให้เราดำเนินชีวิตตามที่พระเจ้าต้องการ
    3) ดลจิตใจเราให้รู้พระประสงค์ของพระเจ้าในชีวิต
    4) เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความศักดิ์สิทธิ์ของการประทับอยู่ของพระเยซูคริสตเจ้าในชีวิตของเรา
    5) สนับสนุนเราให้รักผู้อื่น
    6) พระพรที่ช่วยให้เราเอาชนะการประจญและหลีกหนีบาป
    และ7) ความชื่นชมยินดีและสันติสุขในหัวใจ เมื่อรู้ว่าพระเยซูคริสต์ประทับอยู่ในเราและจะนำเราให้ก้าวเข้าไปในพระอาณาจักรของพระเจ้า


      8. ให้เราจดจำไว้ว่า “ปังแห่งชีวิต” ก็คือพระเยซูเอง ไม่ใช่แค่อาหารธรรมดา พระองค์ทรงเป็นอาหารเพื่อจิตวิญญาณของเราที่ทำให้เรามีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้า และเป็นหลักประกันสำหรับชีวิตนิรันดรกับพระองค์

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์