Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02178514
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1378
1734
7129
36249
42288
2178514
Your IP: 54.85.162.213
2019-06-19 14:58

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"จงลุกขึ้นและกินเถิด" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา
(12 สิงหาคม)
ก. ความสำคัญ               
         1. ตัวเราหรือคนรอบต่างเคยมีความรู้สึกท้อแท้ ห่อเหี่ยว หมดกำลังใจจนไม่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรทั้งนั้น นี่เป็นอาการของคนที่การต้องการอาหารฝ่ายจิตมากกว่าอาหารฝ่ายกาย เพื่อตอบสนองสภาพนี้นี้ พระเยซูเจ้าทรงประกาศว่า “เลิกบ่นพึมพำกันเสียทีเถิด....เราเป็นปังแห่งชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์” นั้นคือ กินแล้วจงลุกขึ้นก้าวต่อไปเถิด

ข. พระคัมภีร์และคำสอน                    

       2. บทอ่านที่หนึ่ง (1พกษ 19:4-8): เล่าถึงประสบการณ์ความหิวฝ่ายร่างกายและจิตใจของประกาศกเอลียาห์ เขาท้อแท้หมดอาลัยตายอยากในชีวิต เพราะต้องหนีการจับกุมจากทหารที่ราชินีเยเซเบลส่งมาตามล่า พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาปลุกเขาให้ลุกขึ้นกินและดื่มขนมปังปิ้งและน้ำที่ได้เตรียมไว้ให้ หลังจากที่เขาได้กินและดื่มแล้วก็มีกำลังวังชาขึ้นสามารถเดินได้ถึงสี่สิบวันเพื่อไปยังภูเขาโฮเร็บ(ซีนาย) นี้เป็นเครื่องหมายบอกเราล่วงหน้าถึงศีลมหาสนิท ที่พระเจ้าทรงเชิญชวนเราให้ลุกขึ้นและกินเพื่อดับความกระหายฝ่ายจิต

      3. บทอ่านที่สอง(อฟ 4:30-5:2) น.เปาโลเตือนใจคริสตชนชาวเอเฟซัสและเราว่าพระเยซูคริสต์ทรงมอบตัวพระองค์เป็นเครื่องบูชาเพื่อเรา เราจึงควร “ลุกขึ้น” ขจัดความขมขื่น ความโกรธ ความไม่ดีต่างๆ และหันมาบำรุงหล่อเลี้ยงคนอื่นด้วยอาหารฝ่ายจิต คือ ความโอบอ้อมอารี มีเมตตา ให้อภัยต่อกันและกัน

      4. พระวรสาร (ยน 6:41-51): เล่าเรื่องพระเยซูทรงเทศน์สอนในศาลาธรรมเมืองคาเฟอร์นาอุมหลังจากที่เสด็จกลับมาจากการทำอัศจรรย์เลี้ยงคนห้าพันคน ตอนหนึ่งพระองค์ทรงประกาศว่า “เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์” ปังที่จะให้ชีวิตแก่โลก พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์นี้แหละที่เป็น “มานนา” ใหม่และสมบูรณ์กว่ามานนาในอดีต ซึ่งนี้หมายถึงตัวพระองค์เองที่ “เสด็จลงมาจากสวรรค์” หมายความว่าในศีลมหาสนิท พระเยซูเจ้าประทานชีวิตนิรันดร์ให้เรามนุษย์อย่างแท้จริงแม้ว่าเราจะยังคงมีชีวิตอยู่ในโลก

ค. ปฏิบัติ           

       5. “ให้เราเป็นปังและน้ำแก่ผู้อื่น” ท่านกินอะไรท่านก็จะเป็นอย่างนั้น (You are what you eat?) ให้เราสำนึกเสมอว่าทุกครั้งที่เรามารับศีลมหาสนิทเป็นพระเจ้าเองที่ทรงประทับอยู่กับเรา ดังนั้นตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์ เราจะเติบโตขึ้นเหมือนพระเยซู อย่างที่พระเยซูเจ้าเติบโตในตัวของเรา ชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนไปให้เหมือนพระเยซูมากขึ้น เราจะต้องมีส่วนในความชื่นชมยินดีและมีชีวิตที่ท้าทายของการเป็นพระกายของพระเยซูท่ามกลางสังคมที่อาศัยอยู่ ให้เราเป็นขนมปังและน้ำแห่งความยุติธรรม ความสงบสันติสุข การมีชีวิตใหม่ กล่าวคือกระทำตามแบบที่พระเยซูทรงกระทำ เป็นต้น “ต้องช่วยคนที่ท้อแท้ หมดกำลังได้ลุกขึ้น ดื่มกิน และก้าวหน้าต่อไป”

       6. “ให้เรามีความยินดีที่พระเจ้าประทับอยู่ในศีลมหาสนิท” เพราะว่าศีลมหาสนิทเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้า การรับศีลบ่อยๆทำให้เรา 1) มีความสนิทกับพระเยซูคริสต์ 2) รักษา/ เพิ่มเติม/ฟื้นฟูพระหรรษทานศักดิ์สิทธิกรที่เราได้รับจากศีลล้างบาป 3) ชำระล้างบาปในอดีตและปกป้องบาปในอนาคต 4) ทำให้เราเข้มแข็งในคุณธรรมความรัก ให้เรารักพระศาสนจักร รักวัด และเพื่อนพี่น้องมากขึ้น

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์