Get Adobe Flash player

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน-EMMOCT2019

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02288529
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
113
1485
1598
32725
54683
2288529
Your IP: 18.206.13.39
2019-08-19 02:06

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"พระเยซูของแท้" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา
( 16 กันยายน)
ก. ความสำคัญ               
      1. วันนี้พระเยซูเจ้าทรงรับรองความเชื่อของ น.เปโตรที่มีต่อพระองค์และเป็นความเชื่อของเราด้วยว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระคริสต์ (ผู้ที่ได้รับการเจิมแต่งตั้ง) ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ทรงชีวิต ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้นำความรอดและผู้ไถ่บาปเรามนุษย์ นอกจากนั้นยังบอกเราว่าพระองค์จะทรงไถ่บาปเราด้วยความทุกข์ทรมาน ความตาย และการกลับคืนชีพ ที่สุดยังได้บอกเราถึงเงื่อนไข 3 ประการของการเป็นศิษย์พระคริสต์ว่า ให้เลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และการติดตามพระเยซู

ข. พระคัมภีร์และคำสอน   
         1. บทอ่านที่หนึ่ง (อสย50:5-9ก)
             พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นชีวิตและพันธกิจของพระองค์ล่วงหน้าในบทเพลงของผู้รับใช้ในถ้อยคำของอิสยาห์ พระองค์ทรงเป็นเสมือนผู้รับใช้ที่ยอมทนทุกข์ด้วยความนบนอบเชื่อฟัง ทรง “หันหลังให้ผู้โบยตี หันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเครา” เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า นี้เป็นเบื้องหลังที่เผยแสดงให้เห็นถึงชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ต้องทนทุกข์เพื่อไถ่บาปเรามนุษย์

        2. บทสดุดี (สดด 116)
            บทสดุดีนี้เชิญชวนเราให้หันหน้าเข้าหาพระเจ้าเพื่อวอนขอความช่วยเหลือในยามที่ถูกประจญหรือการทดลอง พระเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยเหลือเราได้

        3. บทอ่านที่สอง (ยก 2:14-18)
           น.ยากอบเตือนเราว่าเราไม่เพียงแต่ต้องยอมรับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเท่านั้น แต่ความทุกข์ต้องทำให้เราเกิดความเข้าถึงจิตใจของคนอื่นด้วย และทำให้เรากลับกลายเป็นคนที่จะแสดงความเชื่อออกมาด้วยการกระทำไม่ว่าจะเป็นด้วยกิจเมตตาฝ่ายกายและกิจเมตตาฝ่ายจิต

       4. พระวรสาร (มก 8:27-35)
           ในคำตอบของ น.เปโตรที่เชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระผู้นำความรอดพ้นและพระผู้ไถ่นั้น พระเยซูเจ้าทรงบอกล่วงหน้าถึงเรื่องการรับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ วันนี้พระเยซูเจ้าทรงยืนยันสองเรื่องที่สำคัญคือ (1) พระองค์ทรงเป็นพระผู้นำความรอดพ้นและพระผู้ไถ่บาปมนุษย์ ทรงเป็นพระคริสต์ (ผู้ได้รับเจิม) ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต (2) ทรงทำนายล่วงหน้าว่าพระองค์จะต้องได้รับทุกข์ทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับฟื้นคืนชีพ และติดตามด้วยคำสอนเรื่องเงื่อนไขการเป็นศิษย์ของพระคริสต์ 3 ประการ คือ “ถ้าผู้ใดอยากตามเรา ก็ให้เขาเลิกคิดถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา”

ค. ปฏิบัติ                
       1. “ตอบรับความรักของพระองค์” พระเยซูเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทับอยู่กับเรา รักเรา ช่วยเหลือเรา ให้อภัยเรา เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ละม้ายคล้ายกับพระองค์ พระองค์ทรงปรารถนาที่จะมีความสนิทสัมพันธ์กับเราแต่ละคน ดังนั้นการรู้ว่าพระเยซูคือใครจึงเรียกร้องให้เราได้ตอบสนองความรักของพระองค์ ตอบรับความรักของพระองค์ เข้ามาชิดสนิทกับพระองค์ ด้วยการเรียนรู้จักพระองค์ให้มากขึ้น อ่านพระคัมภีร์ประจำวัน พูดกับพระองค์ด้วยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและกับครอบครัว มอบชีวิตและกิจการของเราพร้อมกับของถวายในพิธีบูชามิสซาฯ วอนขออภัยบาปด้วยศีลอภัยบาป รับศีลมหาสนิทเพื่อเป็นอาหารฝ่ายจิตทุกวันอาทิตย์

      2. “มอบชีวิตให้พระเจ้า” เมื่อเรามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์แล้วขั้นต่อไปคือการมอบกายถวายชีวิตให้พระองค์ทรงนำ เมื่อเราสำนึกตนว่าเราเป็นของพระองค์ ตระหนักว่าพระองค์ประทับอยู่ในตัวของเราแล้ว เราจะได้ประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกับพระองค์ นั้นคือไปที่ไหนก็กระทำแต่ความดีที่นั้น เราจะไม่ทำอะไรที่ทำให้พระองค์ต้องเสื่อมเสีย ตรงกันข้ามเราจะทำทุกสิ่งเพื่อให้พระองค์ได้รับเกียรติ และทำให้ทุกคนอยากจะมารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์