Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

01871111
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
466
1570
5790
16767
41688
1871111
Your IP: 52.91.245.237
2018-12-13 08:25

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"อิจฉากันหรือเปล่า" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
( 30 กันยายน)
ก. ความสำคัญ               
      1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม

ข. พระคัมภีร์และคำสอน   
         1. บทอ่านที่หนึ่ง (กดว 11:25-29)
             เราพบว่าความอิจฉาหรือรู้สึกความทุกข์ใจเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีในระหว่างบุคคลที่รับใช้พระเจ้าด้วยกัน แม้แต่โยชูอาผู้ช่วยและและผู้สืบทอดงานของโมเสสเองยังไปฟ้องโมเสสให้ไปห้ามผู้อาวุโสสองคนที่ไม่ได้อยู่ในกระโจมนัดพบพร้อมๆกับคนอื่นๆ แต่ทั้งสองกลับได้รับพระพรจากพระจิตในการพูดเหมือนประกาศกเหมือนกับพวกเขา แต่โมเสสได้ตำหนิเขาอย่างรุนแรง

        2. บทสดุดี (สดด 19)
            “ธรรมบัญญัติของพระเจ้าให้ความชื่นบานแก่จิตวิญญาณ” เตือนใจเราว่าความเคารพต่อบทบัญญัติจะนำเราให้ใกล้ชิดพระเจ้าและจะทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริง

        3. บทอ่านที่สอง (ยก 5:1-6)
          น.ยากอบตักเตือนคนร่ำรวยที่ใช้ชีวิตอย่างไม่เหมาะสม ไม่มีความยุติธรรมต่อสังคม ไม่จ้างค่าจ้างแรงงานตามที่กำหนด เอารัดเอาเปรียบ ฆาตกรรมผู้บริสุทธิ์ กินเลี้ยงหรูหราฟุ่มเฟือย

       4. พระวรสาร (มก 9:38-43, 45, 47-48)
           เราพบความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของศิษย์พระคริสต์ โดย น.ยอห์นบ่นกับพระเยซูเจ้าว่าทำไมคนภายนอกจึงขับไล่ผีในพระนามของพระเยซูเจ้าได้ และพยายามที่จะให้พระองค์ห้ามไม่ให้คนอื่นทำหน้าที่นี้ แต่พระเยซูเจ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของเขาและได้สอนเขาหลายประการ เป็นต้น เรื่องของการกระทำสิ่งที่ดีแม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะประทานรางวัลให้ ตรงกันข้ามใครทำไม่ได้ก็ย่อมถูกลงโทษ

ค. ปฏิบัติ                
      1. “จงหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม” เป็นที่สะดุดต่อผู้อื่น เช่น (1) เมื่อเราใจแคบหรือไม่ยุติธรรม (2) เมื่อเราทำลายชื่อเสียงหรือภาพพจน์ของคนอื่น (3) เมื่อเราปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือเมินเฉยผู้อื่น (4) เมื่อเราดูถูกความสามารถของผู้อื่น
      2.  “มีความเพียรทน” ให้เรามีความเพียรทนต่อความอ่อนแอ และความบกพร่องของผู้อื่น โดย (1) ยังคงซื่อสัตย์ต่อความถูกต้องตามมโนธรรมและความเชื่อของตน (2) เคารพในความแตกต่างของกันและกัน (3) ร่วมงานกันในงานที่มีความสนใจร่วมกัน (4) โน้มนำเอาคำสอนของพระคริสต์มาปฏิบัติทั้งด้วยคำพูดและกิจการ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์