Get Adobe Flash player

เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน-EMMOCT2019

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02288527
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
111
1485
1596
32723
54683
2288527
Your IP: 18.206.13.39
2019-08-19 02:06

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"ตาบอดฝ่ายจิต" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา
( 28 ตุลาคม )
ก. ความสำคัญ               
      1. ข่าวดีประจำสัปดาห์นี้เน้นถึงความเมตตาและความใจดีของความรัก การเยียวยาและการให้อภัยของพระเจ้าที่ทรงมีต่อบรรดาลูกๆของพระองค์

ข. พระคัมภีร์และคำสอน   
        1. บทอ่านที่หนึ่ง (ยรม31:7-9) : บอกเราว่าพระเจ้าทรงให้อภัยและเห็นอกเห็นใจลูก ๆ ชาวอิสราเองโดยทรงนำคนตาบอด คนพิการ หญิงมีครรภ์ ให้พ้นจากการเป็นทาสและนำพวกเขากลับมายังบ้านเกิดเมืองนอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรื่องนี้จะถูกกล่าวถึงในพระวรสารเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาบารทิเมอัสคนตาบอด

        2. บทอ่านที่สอง (ฮบ5:1-6) :นำเสนอภาพของพระเยซูเจ้าในฐานะเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบและในฐานะที่เป็นสงฆ์สูงสุดของพันธสัญญาใหม่ ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูเจ้าในฐานะสงฆ์สูงสุดทรงเป็นพระเจ้าที่มีความเห็นอกเห็นใจเรามนุษย์เพราะพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในธรรมชาติมนุษย์ของเรา

       3. พระวรสาร (มก 10:46-52) : พระวรสารวันนี้ได้แสดงให้พระเมตตาและความเห็นอกเห็นใจของพระเยซูเจ้าที่ทรงรักษาบารทิเมอัสชายตาบอด พระเยซูเจ้าทรงเอาใจใส่ขอทานตาบอดที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระองค์ ในขณะที่คนอื่น ๆ พยายามห้ามเขา เสียงร้องของเขาแสดงออกถึงความไว้วางใจและความเชื่อศรัทธา “ข้าแต่พระเยซูโอรสของกษัตริย์เจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” เมื่อพระเยซูทรงตอบรับเขา เขาได้สลัดเสื้อคลุม และกระโดดเข้ามาเฝ้าพระองค์ การได้พบกับพระเยซูทำให้บารทิเมอัสได้รับพระพรทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และเขาได้กลับมาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้า

ค. ปฏิบัติ                
      1. “ตาบอดฝ่ายจิต” เราแต่ละคนอาจจะทนทุกข์จากความตาบอดฝ่ายจิต ดังนั้น เราต้องการแสงสว่างของพระจิตเจ้า เพื่อทำให้เราได้มองเห็นอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะมีความโกรธแค้น ความเกลียดชัง อดติ อิจฉา นิสัยไม่ดี ฯลฯ ซึ่งทำให้เรามองความดีงามของคนอื่นไม่เห็น มองไม่เห็นพระเจ้าในตัวของผู้อื่น ให้เราเรียนรู้ที่จะคิดถึงและมองเห็นความดีของผู้อื่น โดยเว้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสินโดยเบาความ เราตาบอดโดยความโลภเมื่อเราไม่เคยพอใจในสิ่งที่เรามี เรายอมเป็นหนี้เพื่อซื้อสิ่งของที่ไม่จำเป็น ให้เราภาวนาเพื่อเราจะได้มีความคิดที่ถูกต้องในการจัดลำดับความสำคัญตามคุณค่าคริสตชน

     2. “ร้องขอพระเจ้า”ให้เราทำเหมือนบารทิเมอัส เมื่อมีความต้องการ ให้เราร้องหาพระองค์ด้วยความเชื่อและความไว้วางใจ บางครั้งบาปความโกรธ ความกลัว และการยึดติดในบาปทำให้เราอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า จึงขอให้เราได้เข้าหาพระองค์ด้วยการภาวนา

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์