Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"พูดแล้วทำ" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
"พูดแล้วทำ"

ข่าวดีสัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

(วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020)

ก.ความสำคัญ
             1. พระวาจาของพระเจ้าประจำอาทิตย์นี้เตือนเราว่า คำพูดของเรานั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ของเรา ไม่ว่าจะในครอบครัว หรือที่ทำงาน หรือระหว่างเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้อง เมื่อเราไม่รักษาคำพูดแม้แต่ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ความน่าเชื่อถือของเรา คุณค่าในตัวของเราก็จะหมดไป เหมือนกับลูกคนที่สองที่รับปากกับพ่อของเขาที่ขอให้ไปช่วยงานที่สวน เขารีบตอบว่า “ครับพ่อ” แต่ต่อมาก็ไม่ไป เขาตอบรับเพราะต้องการเอาใจ แต่ไม่ได้จริงใจ ส่วนลูกคนแรกตอบปฏิเสธแต่ต่อมาได้คิดไตร่ตรองและตัดสินใจไปช่วยพ่อทำงานในสวน ลูกสองคนนี้ใครน่าเชื่อถือและรักพ่อมากกว่ากัน (อ่าน มัทธิว 21:28-32)

ข.พระคัมภีร์และคำสอน     
        1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 18:25-28) ประกาศกเอเสเคียล (อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 593 และ 565 ระหว่างที่ชาวยิวตกเป็นเชลยในบาบิโลน) พูดเตือนชาวอิสราเอลที่เปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติตามความชอบธรรม หันไปทำผิด ทำชั่วร้ายต่าง ๆ นานา ท่านได้เตือนให้หันกลับมาทำตามความยุติธรรม และจะมีชีวิตนิรันดร  1.บทอ่านที่หนึ่ง (อสค. 18:25-28) ประกาศกเอเสเคียล (อาจจะเขียนขึ้นระหว่างปี ก.ค.ศ. 593 และ 565 ระหว่างที่ชาวยิวตกเป็นเชลยในบาบิโลน) พูดเตือนชาวอิสราเอลที่เปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติตามความชอบธรรม หันไปทำผิด ทำชั่วร้ายต่าง ๆ นานา ท่านได้เตือนให้หันกลับมาทำตามความยุติธรรม และจะมีชีวิตนิรันดร  

         2.บทอ่านที่สอง (ฟป. 2:1-11) นักบุญเปาโลเน้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว โดยให้ยึดแบบอย่างของพระเยซูเจ้า
         3.พระวรสาร (มธ. 21:28-32) พระเยซูเจ้าทรงสอนให้เห็นถึงความจริงใจในการรับใช้พระเจ้าและการช่วยเหลือเพื่อนพี่น้อง โดยยกตัวอย่างพ่อที่ต้องการความช่วยเหลือจากลูกสองคน คนแรกปฏิเสธแต่เมื่อได้พิจารณาไตร่ตรองจึงได้เปลี่ยนใจไปช่วยพ่อทำงานในสวน เมื่อลูกคนแรกปฏิเสธจึงไปขอความช่วยเหลือจากลูกคนที่สอง เขาตอบรับทันทีแต่ต่อมาก็ไปได้ทำตามที่รับปากกับพ่อ เขาไม่รักษาคำพูด เขาไม่จริงใจ พระเยซูทรงท้าทายว่าใครล่ะที่เป็นคนชอบธรรมที่แท้จริง ลูกคนแรกอาจจะเป็นคนที่ดูภายนอกว่าเป็นคนไม่ดี เช่น คนเก็บภาษีหรือโสเภณี คนไม่มีศาสนา คนละเมิดกฎหมาย ฯลฯ แต่ที่สุดพวกเขากลับมาเป็นคนดี ส่วนลูกคนที่สอง ดูภายนอกอาจจะดูดี แต่แท้จริงแล้ว กลับเป็นคนที่ไม่ดีจริงก็ได้

ค.ปฏิบัติ     

         1. “คิดก่อนพูด” ก่อนที่จะรับปากหรือปฏิเสธใครให้ใช้เวลาคิดไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน รับฟังและหาข้อมูลให้รอบคอบ

         2. “พูดแล้วทำ” ทำตามที่พูดไว้ ถ้าพูดแล้วต่อมามีข้อมูลใหม่ ให้กล้าที่จะยอมรับผิด ขอโทษแล้วเปลี่ยนการตัดสินใจ ด้วยความสุภาพ

         3. “ช่วยพระเจ้าทำงานในสวน” พระเจ้าทรงต้องการให้เราช่วยงานเสริมสร้างพระอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้ ดังนั้นนอกเหนือจากความสัมพันธ์ในท่ามกลางเพื่อนมนุษย์แล้ว การรับปากช่วยเหลือพระเจ้าจึงเป็นเรืองสำคัญของการเป็นศิษย์พระคริสต์ คือ การช่วยกันประกาศข่าวดีของพระเจ้า นำความรักของพระเจ้าไปมอบให้กับทุกคนที่เราพบเจอ