Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03179893
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1117
1750
4592
38082
46012
3179893
Your IP: 3.239.51.78
2021-01-26 18:06

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

"เอกลักษณ์และพันธกิจ" ข่าวดีวันฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง
"เอกลักษณ์และพันธกิจ"

ข่าวดีวันฉลองพระเยซูทรงรับพิธีล้าง

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2021

ก.ความสำคัญ         
       การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าเป็นการฉลองที่สำคัญเพราะเป็นการเผยแสดงพระตรีเอกภาพให้โลกได้รับรู้อย่างชัดแจ้ง และถือว่าเป็นการเปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็น “พระบุตรของพระเจ้า”  เหตุการณ์สำคัญนี้ได้รับการเปิดเผยในพระวรสารทั้งสี่ การรับพิธีล้างเป็นการเริ่มต้นของพันธกิจต่อสาธารณชนของพระเยซูเจ้า เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของพระเยซู


การรับพิธีล้างโดยท่านยอห์น ผู้ทำพิธีนั้นเป็นเหตุการณ์สำคัญพิเศษในชีวิตของพระเยซู 4 ประการด้วยกันคือ
    1. เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราซึ่งเป็นคนบาป แม้ว่าพระองค์ไม่ทรงมีบาปแต่ประการใด แต่ทรงยอมเข้ารับรับพิธีล้างเพื่อชดใช้โทษบาปร่วมกับประชากรของพระองค์ซึ่งพวกเขาตระหนักดีถึงการเป็นคนบาปของพวกเขาตั้งแต่เริ่มแรก พระองค์ทรงอยู่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนที่พระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเขา
    2. เป็นช่วงเวลาแห่งความมั่นคงในเอกลักษณ์และพันธกิจของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพันธกิจของพระองค์ก็คือการเทศนาข่าวดีเรื่องความรักของพระเจ้าและการไถ่บาปนำความรอดพ้นโดยการยอมรับความทุกข์ทรมาน ทรงเป็น “ผู้รับใช้ที่ทนทุกข์” ยอมตายบนไม้กางเขนรับโทษประหารแทนความบาปของเรามนุษย์
    3. เป็นช่วงเวลาแห่งค้ำจุนสนับสนุน พระจิตเจ้าเสด็จมาประทับในพระเยซูเจ้าในรูปแบบของนกพิราบ ประทานฤทธิอำนาจในการเทศน์สอนและการบำบัดรักษาโรคภัยทั้งร่างกายและจิตใจให้มนุษย์
    4. เป็นช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจ เพื่อการเริ่มต้นพันธกิจต่อสาธารณชน หลังจากที่ได้การรับรองจากพระบิดาเจ้าสวรรค์ว่า "นี่คือบุตรสุดที่รักของเรา”

ข.พระคัมภีร์และคำสอน      

    1.บทอ่านที่หนึ่ง(อสย. 42:1-4,6-7) ประกาศกอิสยาห์ทำนายถึงพระเยซูเจ้าในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่จะนำความชื่นชมยินดีมาให้โลกของเรา
    2.บทอ่านที่สอง(กจ. 10:34-38) อัครสาวกเปโตรยืนยันว่าพระเจ้าทรงรักทุกคน ทรงเทศนาสั่งสอน ที่ไหนก็ทรงกระทำแต่ความดี
    3.พระวรสาร(มก. 1:7-11) นักบุญลูกาเล่าเหตุการณ์ที่พระเยซูทรงเข้ารับพิธีล้างจากท่านยอห์น ผู้ทำพิธี ซึ่งในขณะที่กระทำพิธีอยู่นั้น พระจิตเจ้าทรงเสด็จมาประทับในตัวของพระองค์ในรูปแบบของนกพิราบ และได้รับการรับรองจากพระบิดาสวรรค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรสุดที่รักของพระองค์

ค.ปฏิบัติ     

    1. “ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของเรา” การรับพิธีล้างของพระเยซูทำให้เราคิดถึงเอกลักษณ์ของเราเองว่าเราเป็นใคร เรามีพันธกิจอะไร เมื่อเรารับศีลล้างบาปเรากลับกลายเป็นบุตรของพระเจ้า เป็นพี่น้องชายหญิงของพระเยซูเจ้า  เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เป็นทายาทแห่งเมืองสวรรค์ และเป็นวิหารของพระจิต

    2. “ตระหนักถึงพันธกิจของเรา”  เช่น 1) ประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของเรา รับรู้ถึงศักดิ์ศรีของเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้า ชื่นชมการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวของเพื่อนพี่น้อง ให้เกียรติและช่วยเหลือกันด้วยความสุภาพถ่อมตน 2) ดำเนินชีวิตในฐานะบุตรของพระเจ้า ทั้งด้วยความคิด วาจา และการกระทำ 3) มีชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ โปร่งใส ไม่รังเกียจร่างกายของตนเอง (ในฐานะที่เป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าและเป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายทิพย์ของพระเยซูเจ้า) โดย การรักษาความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพียรทน ไม่อิจฉา หรือเกลียดชัง 4) ยอมรับประสบการณ์ทั้งดีและร้ายในชีวิตในฐานะที่เป็นของขวัญจากพระบิดาเจ้าสวรรค์เพื่อความก้าวหน้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ 5) ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นโดยการสวดภาวนาทั้งส่วนตัวและในครอบครัว การรำพึงจากการอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน  จากการร่วมมิสซาฯ ในวันอาทิตย์ การเข้ารับศีลอภัยบาปบ่อย ๆ

    3. “ขอบคุณพระเจ้าและประกาศข่าวดี” สำหรับพระพระต่าง ๆ ที่ได้รับ และนำไปบอกเล่าให้เพื่อนหรือคนที่สนใจได้รับรู้

 

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์