วัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า จ.กาญจนบุรี
ที่อยู่                   1 ม.9 ต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71120
เจ้าวัด                 คุณพ่อสกล  ปันฉาย

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ

วันจันทร์-เสาร์      เวลา  19.00 น.
วันศุกร์ต้นเดือน    เวลา  19.00 น.
วันเสาร์ต้นเดือน    เวลา  19.00 น.
วันอาทิตย์           มิสซาฯ เช้า   เวลา 07.00 น.