UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข. พระคัมภีร์และคำสอน
    1. บทอ่านที่หนึ่ง(อมส. 7:12-15): เตือนเราว่าการดำเนินชีวิตที่ดีให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนอื่น ๆ นั้นจะต้องโดนปฏิเสธและต่อต้าน อย่างที่เกิดขึ้นกับประกาศกอาโมส เขาโดนหัวหน้าคณะสงฆ์ชื่ออามาซิยาสั่งให้กลับไปประกาศข่าวดีของพระเจ้าที่บ้านของตนเองในอาณาใต้คือยูดา แต่อาโมสไม่ยอม เขายืนยันว่าเดิมทีเขาเป็นเพียงคนเลี้ยงสัตว์และตัดแต่งต้นมะเดื่อธรรมดาแต่พระเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปประกาศพระวาจาแก่อิสราเอล หมายความว่าเขาไม่ได้เลือกตนเองแต่พระเจ้าทรงเลือกเขา ให้ทำหน้าที่นี้ เราก็เช่นกัน เราเป็นใครไม่รู้แต่พระเจ้าทรงเลือกเราให้ประกาศข่าวดีโดยผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลัง

    2.บทอ่านที่สอง(อฟ. 1:3-14) : น.เปาโลอธิบายถึงพระพรที่เราได้รับโดยผ่านทางศีลล้างบาปและการรับผิดชอบในฐานะธรรมทูตหรือผู้ประกาศข่าวดี น.เปาโลเปิดเผยถึงแผนการแห่งความรอดพ้นของพระเจ้า โดยผ่านทางพระเยซูเจ้ามายังมวลมนุษย์ทุกคน โดยเริ่มต้นจากชาวยิวก่อนและต่อมาให้กับบรรดาคนต่างศาสนา จากนั้นพวกเขาได้แสดงความรัก ให้ความช่วยเหลือ ให้ความเคารพผู้อื่นและได้ประกาศพระเยซูให้ผู้อื่นรู้จัก โดยการดำเนินชีวิตดีจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป

    3. พระวรสาร (มก. 6:7-13) : เล่าเรื่องการเรียกอัครสาวกทั้ง 12 คนมาเพื่อมอบหมายหน้าที่ให้ประกาศ “ข่าวดี” ให้ทุกคนได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ยกโทษบาป มีชีวิตอิสระที่หลุดพ้นจากการเป็นทาสของบาป โดยผ่านทางพระเยซูเจ้า เหมือนที่พระเจ้าทรงส่งอาโมสให้ไปเทศนากับชาวอิสราเอล และทรงส่ง น.เปาโลเทศนากับคนต่างชาติ ให้เกิดการกลับใจหรือการเปลี่ยนแปลงตนเอง เป็นการเปลี่ยนหัวใจของตนโดย ให้ยึดเอาจิตใจของพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ยึดเอาในตนเองเป็นศูนย์กลาง

ค. ปฏิบัติ
    1. “มีชีวิตที่เป็นที่ประจักษ์พยาน” เราได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ดำเนินชีวิตที่เป็นประจักษ์พยาน คนต้องการเห็นแบบอย่างที่ดีมากกว่าคำสอนที่ดี เราต้องดำเนินชีวิตโดยยึดตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ศึกษาและเจริญรอยตาม เราต้องแบ่งปันประสบการณ์ที่เรามีกับพระเจ้าให้ผู้อื่น มีความรัก เมตตา โปร่งใส สุภาพถ่อมตนและพร้อมที่จะรับใช้ผู้อื่น

    2. “ช่วยผู้อื่นให้หลุดพ้นจากการเป็นทาสของปีศาจ” ปีศาจอาจจะมาในรูปของการกระทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นนิสัย เช่น การอิจฉาริษยา การนินทาว่าร้าย การเล่นการพนัน การอุลามก การดื่มจนเกินไป การเกียจคร้าน ลักขโมย ฯลฯ เราสามารถช่วยได้โดยเริ่มจากการภาวนาให้เขาอย่างจริงจัง การเป็นเพื่อนพูดคุยแนะนำให้สติ การให้โอกาสและการให้อภัย

    3. “ประกาศข่าวดี” เล่าเรื่องชีวิตและคำสอนของพระเยซูให้ผู้สนใจได้รู้จัก และเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดในวันอาทิตย์

บทเทศน์วันอาทิตย์

"อย่าใจแคบ" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา(B)วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 ก. ความสำคัญ 1. พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์นี้ เตือนเราในเรื่องการอิจฉา ความใจแคบ ไม่ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง...
"ยิ่งใหญ่ด้วยการรับใช้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา (B) วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2021ก....
"พระเยซูของแท้" ข่าวดี สัปดาห์ที่ 24 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ...
"หัตถ์พระเจ้า" ข่าวดีสัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา (B)วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2021ก. ความสำคัญ 1....

ประกาศสำนักพระสังฆราช

หนังสือแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี
ที่ สร. 076/2021หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารชมรมสภาภิบาลวัด สังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราชยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขสังฆมณฑลราชบุรี ขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหาร ชมสภาภิบาลวัดของสังฆมณฑลราชบุรี...
สาสน์พระสังฆราช โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021
สาสน์พระสังฆราชที่ สร.074/2021โอกาสประชุมสมัชชาสังฆมณฑลราชบุรี คริสตศักราช 2021ถึงบรรดาพระสงฆ์ นักบวชชายหญิงและสัตบุรุษที่รัก

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด
ประชุมทีมวิชาการเตรียมซีนอด วันพุธที่ 15 กันยายน 2021 คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเลขาธิการสมัชชา พร้อมด้วยทีมวิชาการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดสมัชชาสังฆมณทล และเพื่อพิจารณาแบบสอบถามประชากรของพระเจ้าก่อนการสมัชชา ณ ห้องประชุมสำนักงานสังฆมณฑลราชบุรี
ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของ ซิสเตอร์หลุยส์ คอนซากา สุธี  เจริญพานิช
เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 การสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณสำหรับผู้ล่วงหลับจึงต้องจัดเป็นการภายในเท่านั้น ท่านสามารถร่วมภาวนาและติดตามการถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook : ซิสเตอร์ ผู้รับใช้ (SIHM Sister):::: กำหนดการภาวนา ::::
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์
คณะกรรมการเพื่อสตรี มอบเงินช่วยบ้านพักผู้สูงอายุ เทิดเกียรติแม่พระและรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2021 เวลา 10.45 น. ที่บ้านเบธานี บ้านพักคนชรา อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการเพื่อสตรี(คคส.) สังฆมณฑลราชบุรี...
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ
ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลสนามวัดป่าวิมุติฯ สังฆมณฑลราชบุรีรวมพลังชมรมผู้สูงวัย สมทบทุนช่วยวัดป่าวิมุตยาราม สร้างโรงพยาบาลสนามสู้ภัยโควิด...
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม
มอบเงินช่วยเหลือศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคโควิค-19​ จ.สมุทรสงคราม วันพุธที่ 14 กรกฏาคม...
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM
ส่งมอบเครื่องวัดค่าออกซิเจน+หน้ากากอนามัย และรับมอบน้ำจุลินทรีย์ EM วันพุธที่ 30...
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
พิธีเสกสำนักงานสื่อมวลชนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรีซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่โดยมี พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ...

ซีนอด 2021-2023

ซีนอด 2021-2023 "พระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน"

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

ปกิณกสาระพิธีกรรม

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ