Black Ribbon
Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

00918145
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
619
1332
1951
33634
37133
918145
Your IP: 54.196.117.47
2017-06-26 12:26

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล::::: เรื่องราวที่เล่าถึงคุณพ่อ เซ่อ๋า โดย คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ :::::
::::: จดหมาย/กำหนดการ :::::
::::: ภาพพิธีภาวนาฯ ::::: คืนที่ 1 ::::: คืนที่ 2 ::::: คืนที่ 3 :::::


กำหนดพิธีภาวนาและปลงศพ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
         เวลา 19.30 น.    ภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ
                                ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017
          เวลา 12.45 น.   พิธีปิดหีบบรรจุศพ
          เวลา 13.00 น.   เคลื่อนศพไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
          เวลา 14.00 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ
                                ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

ข่าวจากเว็บสภาพระสังฆราชฯ

 • มรณกรรมของพระคาร์ดินัลอิวาน ดิแอส อดีตสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน และพระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งบอมเบย์

  มรณกรรมของพระคาร์ดินัลอิวาน ดิแอส

  อดีตสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงเพื่อการประกาศข่าวดีสู่ปวงชน

  และพระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งบอมเบย์

  --------------------------------------

   

  พระคาร์ดินัลดิแอสเกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1936 ที่เมืองมุมไบ ประเทศอินเดีย ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ในอัครสังฆมณฑลบอมเบย์ ในวันที่ 8 ธันวาคม ค.ศ. 1958  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชากฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law) จากมหาวิทยาลัยลาเตรัน กรุงโรม ประเทศอิตาลี ท่านได้ทำงานด้านการทูตในสันตะสำนัก ตั้งแต่ปี 1965 - 1973  และทำพันธกิจในสถานสมณฑูตประเทศต่างๆ เช่น เดนมาร์ก สวีเดน นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์  อินโดนีเซีย มาดากัสการ์ เกาะยูเรเนียนของประเทศฝรั่งเศส สหภาพคอโมโรส และสาธารณรัฐมอริเซียส

 • พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม

  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะ

  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม

   

  ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2017 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนย่านกะดีจีน:ชุมชนศาสนิกสัมพันธ์สู่ชุมชนคุณธรรม โดยมงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ร่วมในคณะในการเยี่ยมชมสถานที่ทั้ง 7 แห่งดังนี้ 1.มิสยิดบางหลวง(กุฎีขาว) 2.ศาลเจ้าเกียนอันกง 3.โบสถ์ซางตาครู้ส (วัดกุฎีจีน) 4.เยี่ยมชมแหล่งผลิตขนมฝรั่งกุฎีจีนผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเลื่องชื่อของชุมชนซึ่งยังคงรักษารูปแบบการผลิตขนมฝรั่งโดยใช้เตาถ่านแบบดั้งเดิม 5.เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 6.เยี่ยมชมบ้านโบราณ “บ้านทรงไทยแบบวิคตอเรีย” 7.วัดประยุรวงศาวาส โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น.

 • พระสันตะปาปาส่งผู้แทนรับมอบคัมภีร์พระมาลัย คณะสงฆ์วัดโพธิ์แปลถวาย

  พระสันตะปาปาส่งผู้แทนรับมอบคัมภีร์พระมาลัย

  คณะสงฆ์วัดโพธิ์แปลถวาย

   

  เมื่อวันที่ 9มิถุนายน 2017สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงมอบหมายให้ผู้แทนคือพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เกรียงศักดิ์โกวิทวาณิชประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯและประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพระสังฆราชยอห์นบอสโกปัญญากฤษเจริญประมุขสังฆมณฑลราชบุรีและเหรัญญิกสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยพระสังฆราช ยอแซฟชูศักดิ์สิริสุทธิ์ประมุขสังฆมณฑลนครราชสีมาและเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยมงซินญอร์ดร.วิษณุธัญญอนันต์รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยอดีตนักการทูตแห่งสันตะสำนัก (นครรัฐวาติกัน)และรองปลัดสมณสภาเพื่อการเสวนาระหว่างศาสนาแห่งสันตะสำนักและคณะเข้ารับมอบพระคัมภีร์ซึ่งเขียนด้วยอักษรขอมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยที่ปริวรรต (แปล)แล้วเสร็จจากคณะสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)โดยมีพระเทพวีราภรณ์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯเป็นประธานส่งมอบ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

"ลุงแว่น" ร่ายกลอน สอนใจ

 

::: download :::

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

ข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันฯ

 

>108 คำถาม-คำตอบฯนักบวช

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์