Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03094126
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
276
1036
276
26693
41439
3094126
Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 07:50

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

มิติด้านสังคมในงานประกาศข่าวดี  โดย คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์
มิติด้านสังคมในงานประกาศข่าวดี 

โดย คุณพ่อประสิทธิ์  รุจิรัตน์
เรื่อง คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรคาทอลิก ตอนที่ 2 
       ในพระสมณสาส์น เตือนใจ “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium)โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวว่า “พระจิตเจ้าทรงมีจินตนาการไม่สิ้นสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์ทรงรู้จักคลายปม แม้ในส่วนที่ซับซ้อนและยุ่งยากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์” (EG 178)


    ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดเพื่อสานงานพันธกิจไถ่กู้ของพระคริสตเจ้า โดยพระศาสนจักรคาทอลิกที่รับมอบหมายผ่านทางบรรดาอัครสาวกที่มีชีวิตอยู่ร่วมกับพระเยซูเจ้าเมื่อกว่า ๒,๐๐๐ ปี ที่ผ่านมา ส่งต่อมาถึงบรรดาปิตาจารย์ในบริบทคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในพระสมณสาสน์ “ความรักในความจริง” (Caritas in Veritate) โดย  สมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณเบเนดิกต์ที่ ๑๖ กล่าวว่า “คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร คือ มิติพิเศษแห่งการประกาศความจริงนี้ เป็นการรับใช้ความจริงซึ่งจะทำให้เราเป็นไท การเปิดใจกว้างสู่ความจริง ไม่ว่าความจริงนั้นจะมาจากสาขาวิชาใด คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักรจะรับไว้ จัดการรวบรวมความจริง สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน ทำการรำพึง ไตร่ตรองมัน ควบคู่ไปพร้อม ๆ กันกับชีวิตทางสังคมมนุษย์และประเทศชาติที่กำลังเปลี่ยนแปลงเสมอ...คำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ให้ความสว่างต่อปัญหาใหม่ ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นเสมอ ๆ นั้น ด้วยความสว่างที่ไม่มีวันเปลี่ยน  สิ่งนี้จะช่วยพิทักษ์คุณสมบัติถาวร และที่เป็นประวัติศาสตร์ของความเชื่อที่เป็นมรดกตกทอดมา ซึ่งพร้อมกันกับคุณสมบัติเฉพาะของมัน มันก็เป็นส่วนหนึ่งแห่งขนบธรรมเนียมปฏิบัติ ที่พระศาสนจักรใช้ในการเจริญชีวิตเรื่อยมา  คำสอนด้านสังคมถูกสร้างขึ้นบนรากฐานที่อัครสาวกมอบให้กับบรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักร จากนั้น ก็ส่งต่อและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมโดยปราชญ์คริสตชนผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย...” (ข้อ 9 และ 12) ซึ่งผลที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของพระศาสนจักรคาทอลิกมีทั้งความชื่นชมยินดีและความเศร้าโศก ซึ่งนักบุญยอห์นปอลที่ ๒ สมเด็จพระสันตะปาปาได้กล่าวในช่วงการก้าวเข้าสู่พันปีที่ ๓ (ช่วงปี ค.ศ. ๒๐๐๑)  ว่า “ขอโทษในอดีตที่ผ่านมาที่พระศาสนจักรได้กระทำผิดพลาดไป”


    เมื่อครั้งที่กรรมาธิการฝ่ายสังคมของสังฆมณฑลราชบุรีได้จัดสัมมนาฝ่ายสังคมและองค์กรพันธกิจด้านสังคมเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๑๔  ที่ผ่านมา โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มณเทียรวิเชียรฉาย เป็นวิทยากร ได้เล่าเรื่องตอนที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสขึ้นตำแหน่งองค์ประมุขสูงสุดของพระศาสนจักรคาทอลิกในช่วงปีแรก ว่ามีผู้สื่อข่าวจากนิตยสารชื่อดัง ได้มาสัมภาษณ์พระองค์ท่าน ซึ่งมีคำถามหนึ่งเป็นคำถามแรก ถามท่านว่า “ท่านเป็นใคร” .....องค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสนิ่ง แล้วก็พูดอยู่ในลำคอ แต่ยังไม่เปล่งเสียงออกมา..สักพักพระองค์ท่านก็พูดว่า “ฉันเป็นคนบาป”...บุคคลที่ประกาศว่าเป็นคนบาปอย่างพระองค์ท่านได้ขึ้นปกนิตยสาร Time ฯลฯ

    ชีวิตและคำสอนของท่านตามจิตตารมณ์พระวรสาร คำสอนของพระเยซู ท่านได้เน้นให้ห่วงใยคนยากไร้ ให้พี่น้องเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม พระองค์ท่านได้ท้าทายสังคมให้ฟังเสียงของพวกเขาเพราะบรรดาเสียงของคนยากจนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สอนเรา...นี้คือแง่มุมหนึ่งของคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร ที่เป็นสัญญาณแห่งกาลเวลาที่ท้าทายให้เราตระหนักในความจริงทุกมิติ ที่ก่อให้เกิดความยุติธรรม สันติสุข ความชื่นชมยินดีในสังคม ก็มีพื้นฐานมาจากผู้คน ชุมชน ที่ตระหนักในความบาปความอ่อนแอ ความล้มเหลว แล้วหันมาเชื่อในพระศรัทธาในชีวิตที่มีความหวัง เพราะโดยอาศัยการนำทางของพระจิตแห่งความจริง ที่ก่อให้เกิดคำสอนด้านสังคมคำสอนที่มีชีวิตเดินได้ในสังคม  เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง ชุมชน สังคม โลก ดั่งวลีที่บอกว่า....“เด็ดดอกไม้หนึ่งดอกสะเทือนถึงดวงดาว”

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์