Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03094176
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
326
1036
326
26743
41439
3094176
Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 08:39

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สนามความคิด โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
จุดประสงค์ของโรงเรียนคาทอลิก
         
พระศาสนจักรคาทอลิกส่งเสริมให้คณะนักบวชและสังฆมณฑลต่างๆได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นหนทางให้พระศาสนาจักรได้มีโอกาสเข้าไปพบปะกับผู้คนในสังคมต่างๆเพื่อเป็นเกลือเชื้อแป้งแสงสว่าง ณ ที่พระศาสนจักรดำรงอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้โรงเรียนรับใช้พระศาสนจักรในพันธกิจที่สำคัญ 2 ประการด้วยกัน คือ 1) เสริมสร้างพันธกิจแห่งการไถ่กู้ของพระศาสนจักร และ 2) เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมมนุษย์

          พันธกิจทั้งสองมีความสำคัญและต้องกระทำด้วยความพากเพียร ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้โรงเรียนคาทอลิกยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่รับใช้พระศาสนจักรได้อย่างสมฤทธิ์ผลก็คือ “โรงเรียนคาทอลิกจะต้องได้รับการหล่อเลี้ยงและแรงบันดาลใจอย่างสม่ำเสมอจากแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต นั้นคือ พระวาจาของพระเจ้า(พระคัมภีร์) พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ และชีวิตที่เป็นประจักษ์ของบุคคลต่างๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน”

          ดังนั้นการที่โรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งดำเนินการโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องที่สำคัญเช่นนี้ เช่น ไม่มีการนำพระวาจาของพระเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำของโรงเรียน ไม่จัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา ไม่จัดให้นักเรียนคาทอลิกได้เรียนคำสอนและรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตามกำหนด ชีวิตของผู้รับผิดชอบในโรงเรียนไม่ได้เป็นประจักษ์พยานที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน  โรงเรียนนั้นก็ไม่ได้ปฏิบัติตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทำให้โรงเรียนห่างไกลจากจุดมุ่งหมายที่แท้จริงที่พระศาสนจักรได้กำหนดขึ้น “โรงเรียนคาทอลิกจะสูญเสียจุดมุ่งหมายของตนหากไม่มีการอ้างอิงถึงพระวรสาร และ การมีสัมพันธภาพกับพระคริสต์เจ้าอย่างสม่ำเสมอ”

          จุดมุ่งหมายของการศึกษาในโรงเรียน คือ การฝึกอบรมนักเรียนให้เป็น “ผู้รับใช้” และ “รับผิดชอบ” ทั้งต่อตนเองและสังคม “การศึกษามิใช่มีไว้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจอย่างสมบูรณ์ขึ้นเกี่ยวกับเหตุการณ์และสิ่งต่างๆที่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ เราต้องไม่ถือว่าความรู้เป็นเครื่องมือให้ได้มาซึ่งความเจริญทางวัตถุหรือความสำเร็จ แต่เป็นการเรียกร้องให้เรารับใช้และมีความรับผิดชอบต่อผู้อื่น”
(โรงเรียนคาทอลิก,1977 ข้อ 8,25,54,55,56)

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์