Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03094127
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
277
1036
277
26694
41439
3094127
Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 07:52

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

สนามความคิด โดย คุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ
เซอร์ร่าเป็นห่วงเยาวชน
        เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2011 คณะเซอร์ร่า วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง ราชบุรี ได้จัดการสัมมนาในโอกาสครบรอบ 10 ปีของการก่อตั้งกลุ่ม ณ ห้องประชุมนักบุญเปาโล สมาชิกได้แสดงความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะบ่มกระแสเรียกคริสตชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้...

                

ข้อที่ 1 โรงเรียนคาทอลิก เป็นสนามแพร่ธรรมที่สำคัญสำหรับเยาวชน โดย 
          1.ควรมีการส่งเสริมกระแสเรียกและงานอภิบาลในโรงเรียนสำหรับเด็กคาทอลิกและนักเรียนที่สนใจ และหากเป็นไปได้ ควรมีจิตตาธิการ/วิญญาณรักษ์ เพื่อดูแลจิตวิญญาณของครูและเด็กโดยเฉพาะ
          2.โรงเรียนควรเน้นความสำคัญกับครูคาทอลิก ให้การอบรมที่เข้มข้นเพื่อให้ครูมีความศรัทธาและเป็นผู้นำเด็กนักเรียนมาวัดในวันอาทิตย์และวันฉลองต่างๆ ดังเช่น ครูคาทอลิกในอดีตเคยปฏิบัติ
           3.ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก เพื่อจะได้รับความร่วมมือที่ดี ในการอบรมดูแลนักเรียนที่เป็นบุตรหลาน โดยร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดด้วย
          4.เด็กคาทอลิกที่มีปัญหาค่าเล่าเรียน หรือการเรียนอ่อน ควรได้รับการพิจารณาช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ โดยให้คุณพ่อเจ้าวัดมีส่วนร่วมพิจารณากับผู้บริหารโรงเรียนด้วย 
 
ข้อที่ 2 กิจกรรมของวัด เน้นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชน
          1.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็ก ในการช่วยมิสซา ขับร้อง เรียนคำสอน  อบรมฟื้นฟูจิตใจ ฯลฯ
         2.กิจกรรมวันอาทิตย์หลังมิสซา ควรมีบราเดอร์/ซิสเตอร์ มาช่วยจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันอบอุ่นและเพื่อให้เด็กมองเห็นแบบอย่างที่ดีด้วย 
 
ข้อที่ 3 กลุ่มเซอร์ร่า
          1.ร่วมมือกับกลุ่มอื่น ๆ  โดยมีสภาอภิบาลวัดฯ เป็นศูนย์กลาง และร่วมมือกับวัดในการสนับสนุนกระแสเรียกเด็กเข้าบ้านเณร/ผู้ฝึกหัด   ส่งเสริมเด็กช่วยมิสซา  ส่งเสริมจริยธรรม  กองทุนกระแสเรียก ฯลฯ
          2.ใช้สื่อประชาสัมพันธ์/สนับสนุนกระแสเรียกด้วย เช่น วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ์  สารวัด  website, Facebook,  Twitter  ฯลฯ

       ปัจจุบันคณะเซอร์ร่า วัดนักบุญยอแซฟบ้านโป่ง ได้เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประจำปี 2011-12 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1.จิตตาธิการ                      คุณพ่อยอห์น แปร์ติเล
2.ผู้ช่วยจิตตาธิการ               คุณพ่อสุเทพ จูสวย
3.ประธานกลุ่ม ปี 2011-12    พิทักษ์ ชิดเครือ
4.ว่าที่ประธาน ปี 2012-13     ดวงเดือน จิระภัทรศิลป
5.เลขานุการ                      ดวงเดือน จิระภัทรศิลป
6.เหรัญญิก                        อนันต์ชัย  ทัฬหะกุลธร
7.รองประธาน ฝ่ายกิจกรรม         บุญนิตย์ กล่ำศรี
8.รองประธาน ฝ่ายสมาชิก อภิญญา มหัคฆพงศ์ อภิวันท์ เสนางค์นาถ
9.รองประธาน ฝ่ายกระแสเรียก    วารินทร์ จันลา วิไล จ้องจันตะ
10.รองประธาน ฝ่ายสื่อสารฯ พิเชษฐ์ รุจิรัตน์
11.อดีตประธานกลุ่ม ปี 2010-11     จีราภรณ์ จิระภัทรศิลป

 รายงานโดย พิทักษ์ ชิดเครือ ประธานเซอร์ร่าฯ บ้านโป่ง
         23 กรกฎาคม 2011

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์