Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03094199
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
349
1036
349
26766
41439
3094199
Your IP: 34.200.252.156
2020-11-29 08:54

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

แพร่ธรรมตามคำสอนของพระคริสต์เจ้า โดยคุณพ่อปราโมทย์  นิลเพ็ชร
พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก จึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศ แต่จะมีชีวิตนิรันดร (ยน. 3:16)      
      
พระวาจาตอนนี้ทำให้เรามนุษย์เข้าใจคุณลักษณะของพระเจ้ามากขึ้น เป็นคำตอบและเหตุผลของการเสด็จลงมาของพระเยซูเจ้า ประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์เพื่อเปิดเผยความจริงถึงพระเจ้า ที่ในอดีตเป็นผู้ให้คุณ
ให้โทษ ประดุจผู้พิพากษาตามความเข้าใจได้ของมนุษย์ แท้จริงแล้วพระองค์คือองค์แห่งความรัก และพระองค์ได้แสดงความรักของพระองค์ออกมาเป็นรูปธรรมโดยการส่งพระบุตรของพระองค์มาประทับอยู่ท่ามกลางมนุษย์


เพื่อนำมนุษย์ไปสู่ความรอด กลับเข้าไปสู่ความรักของพระองค์อีกครั้ง โดยการทำลายบาปและความตายอันเป็นกำแพงที่ทำให้มนุษย์ถูกพรากไปจากพระเจ้า โดยผ่านทางการรับทรมาน สิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูเจ้า เปิดเผยให้เห็นถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และพระเมตตาในการให้อภัยที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่

    พระเจ้าเป็นองค์ความรัก และพระองค์ทรงรักโลกอย่างมาก เป็นข่าวดีที่พระเยซูเจ้าประกาศตลอดชีวิตและด้วยชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน ซึ่งพระองค์ทรงใช้ชีวิตของพระองค์ยืนยันให้เรามั่นใจว่า พระเจ้าองค์แห่งความรักคือข่าวดี เป็นข่าวดีแล้วสำหรับพระองค์เองในฐานะที่พระองค์เป็นพระบุตรทำให้พระองค์พร้อมที่จะทำตามน้ำพระทัย และปรารถนาให้ความจริงนี้เป็นข่าวดีสำหรับมนุษย์ทุกคนจึงสอนให้เรามั่นใจที่จะเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” เป็นข่าวดีที่ไม่ใช่จากคนที่เราไม่รู้จัก แต่เป็นข่าวดีจากบุคคลที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข ที่ทำให้มนุษย์ธรรมดาอย่างเรา สามารถที่จะเรียกและรักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ว่า “พระบิดา”


    พระเจ้าเป็นองค์ความรักและพระองค์ทรงรักเรา นี่คือข่าวดีซึ่งเป็นทั้งคำตอบและเหตุผลของการแพร่ธรรมด้วยเช่นกัน ศิษย์ของพระเยซูเจ้าจึงมีหน้าที่ประกาศข่าวดีเรื่องเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงประกาศ ข่าวดีที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกอย่างมาก แต่เราจะประกาศข่าวดีนี้ได้ ข่าวดีนี้จะต้องเป็นข่าวดีสำหรับเราแต่ละคนก่อนตามที่พระเยซูเจ้าปรารถนา ข่าวดีนี้ได้สัมผัสชีวิตและกลายเป็นข่าวดีที่นำความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราอย่างแท้จริง เข้ามีส่วนร่วมในความรักของพระเช่นเดียวกับที่พระเยซูเจ้าทรงสนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเสมอในพันธกิจของพระองค์ ความสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าผู้เป็นข่าวดีนี่เองเป็นรากฐานแท้จริงของงานแพร่ธรรม เพื่อให้งานแพร่ธรรมมิใช่เป็นการประกาศด้วยคำพูดตามใจผู้ประกาศ แต่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าผู้เป็นข่าวดีแท้จริง ดังเช่นที่พระเยซูเจ้าประกาศพระประสงค์พระบิดาจนตลอดชีวิตของพระองค์

“เพราะเราลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทำตามใจของเราแต่เพื่อทำตามพระประสงค์ของผู้ทรงส่งเรามา” (ยน. 6:38)

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์