UT UNUM SINT : เพื่อทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน

กิจกรรมโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 4/2562
กิจกรรมโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ครั้งที่ 4/2562

        วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 -13.00 น.  โรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 4/62 หัวข้อ "จาริกแสวงบุญตามรอยเท้าธรรมฑูต" ณ  ณ สักการะสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อ.สามพราน จ.นครปฐม


โดยในช่วงเช้าได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกลุ่มผู้สูงอายุวัดนักบุญเปโตร สามพราน

       เวลา 09.00-10.00 น.สมาชิกโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ได้รับฟังการบรรยาย"ประวัติศาสตร์ 350 ปีมิสซังสยามและแบบอย่างการแพร่ธรรมของท่านบุญราศีบุญเกิด กฤษบำรุง" โดย คุณพ่ออนุสรณ์ แก้วขจร จิตตาธิการสักการะสถาน

      และเวลา 10.30-11.30 น.พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรเป็นพิเศษโอกาสสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2562 มีสมาชิกโรงเรียนศิษย์พระคริสต์ ชมรมผ้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี 54 ท่าน  จาก 11 วัด นำโดย อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุฯ และแกนนำผู้สูงอายุวัดนักบุญเปโตร สามพราน 8 ท่าน นำโดยคุณป้าเรณู กิจประชุม และท่านวไลพร กฤษณา เข้าร่วมพิธีรวมทั้งสิ้น 62 ท่าน

     นอกจากนี้ยังมีการพบปะ แบ่งปันประสบการณ์การประกาศข่าวดี โดยแกนนำผู้สูงอายุวัดนักบูญเปโตร สามพราน และรับประทานอาหารร่วมกัน ก่อนที่จะแยกย้ายกันเดินชมนิทรรศการ  350 ปีมิสซังสยาม และเดินทางกลับ

         ซึ่งจากการเทศน์แบ่งปันของพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา และการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้สูงอายุ สมาชิก ร.ร.ศิษย์พระคริสต์ได้กำหนดข้อตั้งใจร่วมกันเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวืตประจำวัน ในครอบครัวและชุมชนวัดที่ตนเองสังกัดอยู่ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ คือ "เราจะยอมเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการประกาศข่าวดี โดยทำหน้าที่เป็นศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมฑูต" พร้อมทั้งนัดหมายการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ครั้งที่ 5/62 หัวข้อ"กิจเมตตาบ้านสิทธิดาศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ" และประชุม สังสรรค์คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุสังฆมณฑลราชบุรี ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00-13.00 น.

        ในนามของท่าน อ.เชษฐ ชาวนาแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ สังฆมณฑลราชบุรีและสมาชิก ร.ร.ศิษย์พระคริสต์ ขอขอบพระคุณ พระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ ที่เมตตาเดินทางมาเป็นประธานพิธีมิสซา และคุณพ่อชิดชนนท์ แสงประดับ ที่กรุณาช่วบจัดแฟ้มมิสซาให้

        ขอบพระคุณ คุณพ่อประสิทธิ์ รุจิรัตน์ จิตตาธิการชมรม คุณพ่อปิยะศักดิ์ ว่องไว ผู้ช่วยจิตตาธิการชมรม ที่ให้การสนับสนุน ขอบพระคุณ คุณพ่อเสนอ ดำเนินสดวก อุปสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดอาสนวิหาร  คุณพ่อวีระเทพ วาทนเสรี ผอ.หน่วยประกาศพระวรสารสู่ปวงชน  คุณพ่อวิชาญ กิจเจริญ จิตตาธิการคณะคูร์ซิลโลประเทศไทยและสังฆมณฑลราชบุรี  คุณพ่อเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ ผู้อำนวยการ ร.ร.วีรศิลป์ ที่สนับสนุนรถตู้ในการเดินทาง และขอบคุณโชว์เฟอร์ทุกคนทุกคันรถด้วยครับ

         ขอพระเจ้าประทานพระคุณพระพรอันอุดมตอบแทนน้ำใจดีของทุกท่านด้วย

ภาพ-ข่าวโดย อ.ธัญญา ศิโรรัตน์ธัญโชค

สารสังฆมณฑลราชบุรี

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ