Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03180094
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1318
1750
4793
38283
46012
3180094
Your IP: 3.239.51.78
2021-01-26 20:05

"ปีนักบุญโยเซฟ" บทนำของสมณลิขิต "ด้วยหัวใจของบิดา"

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี
ชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี

    วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2020 แผนกงานยุวธรรมทูตสังฆมณฑลราชบุรี ร่วมมกับ ศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตและนักเรียนคาทอลิก ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล  ดอนกระเบื้อง จ.ราชบุรี มีผู้เข้าร่วมงาน  จำนวน   255   คน

การจัดกิจกรรมในวันนี้มีจุดประสงค์เพื่อ
    1) ส่งเสริมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตแก่บรรดาเด็กคาทอลิกในโรงเรียนให้เข้มแข็งและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากยิ่งขึ้น    
    2) ส่งเสริมให้เด็ก ๆ รู้จักการเสียสละ แบ่งปัน และช่วยเหลือกันและกันตามจิตตารมณ์ของยุวธรรมทูต
    3) เพื่อพบปะและสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนยุวธรรมทูตในระดับวัดและโรงเรียน
    4) เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการดำเนินชีวิตเป็นยุวธรรมทูต ด้วยการร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ การสวดภาวนาและกิจกรรมที่จัดให้วันชุมนุม  

    โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อในการชุมนุม คือ  “ลูกต้องอยู่ในบ้านพระบิดาของลูก” เพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีพระเยซูเจ้าเป็นแบบอย่างของการไปวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ  สวดภาวนา  อ่านพระคัมภีร์  เรียนคำสอน กล้าซักถามและทำความดี  โดยจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นเพื่อนที่ดีและช่วยเพื่อนทำดีได้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย

    เริ่มการชุมนุมด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ โดยคุณพ่อเสนอ  ดำเนินสะดวก อุปสังฆราช เป็นประธานในพิธี  ร่วมกับคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทย คุณพ่อวิโรจน์ เสียงไพเราะ, คุณพ่อวิริยะ  สู้เสงี่ยม, คุณพ่อสมเกียรติ  จูรอด,  คุณพ่อวีระเทพ  วาทนเสรี  และคุณพ่อวัชรพล  อำนาจเกียรติกุล
    ในภาคถวาย  ตัวแทนเด็ก ๆ จากโรงเรียนต่าง ๆ ได้นำกล่องออมสินจากการอดออมตลอดทั้งปีมาถวายให้กับพระเยซูเจ้า  เพื่อนำไปช่วยเหลือเพื่อน ๆ ที่อยู่ในภาวะยากลำบากทั่วโลก

    หลังพิธีบูชาขอบพระคุณแล้ว  มีกิจกรรม “รู้ รัก รับใช้ ก้าวไปด้วย” โดยแบ่งออกเป็น 4 ฐานเพื่อการเรียนรู้ ฐานละ 40 นาที เพื่อให้เด็ก ๆ
“เรียนรู้จัก” พระเยซูเจ้าด้วยการอ่านพระคัมภีร์ เรียนคำสอน
“รัก” พระเยซูเจ้าด้วยการภาวนา  
“รับใช้” เพื่อนมนุษย์ด้วยกิจกรรมเพ้นท์ถุงผ้าสำหรับใส่ยาเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ
และ “ก้าวไปด้วยกัน” สร้างความเป็นหนึ่งเดียกันด้วยกิจกรรมตอบคำถามพระคัมภีร์และกิจกรรมจับสลากของรางวัลต่าง ๆ

    งานชุมนุมยุวธรรมทูต จัดขึ้นครั้งแรกในปีการศึกษา 2004 ที่ รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี และได้จัดต่อมาทุกปี ซึ่งในการจัดงานแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนและวัดต่าง ๆ เป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์