Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

03394150
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
2697
5431
14287
70262
55516
3394150
Your IP: 3.215.77.193
2021-04-21 14:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

การเข้าเงียบฟื้นฟูคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2
การเข้าเงียบฟื้นฟูคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2

"พระองค์ทรงเปิดใจพวกเขา..."(ลก 24:45)
    คณะกรรมการเพื่อพระคัมภีร์ และคณะกรรมการเพื่อฆราวาสสังฆมณฑลราชบุรี จัดเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคริสตชนฆราวาส สังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ"ศิษย์พระคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยพระวาจา" รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-29 พ.ย.2020 ณ บ้านสวนส้มทิพย์ รีสอร์ท อ.วัดเพลง มีคริสตชนฆราวาสจากวัดต่างๆเข้าร่วม 44 คน ในจำนวนนี้มีผู้ที่สนใจจะเป็นคริสตชน 1 ท่าน จากวัดนักบุญเวนันซีโอ เพชรบุรี ซึ่งคุณพ่อกฤติเดช รุจิรัตน์ ได้แนะนำให้มาร่วมเข้าเงียบในครั้งนี้

    การเข้าเงียบ วันที่ 28 พ.ย.เริ่มต้นด้วยวจนพิธีกรรมนำเข้าสู่การฟื้นฟูจิตใจ การแห่พระคัมภีร์  ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญพระวาจาของพระเจ้าให้มาสถิตอยู่ท่ามกลางผู้เข้าเงียบตลอดสองวันนี้ และเป็นข้อคิดว่า การดำเนินชีวิตในโลกนี้ คริสตชนต้องเจริญชีวิตโดยอาศัยพลังจากพระวาจาของพระเจ้า มีสติและความมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดในชีวิตโดย คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ จิตตาธิการคณะกรรมการเพื่อฆราวาส และคุณพ่อกฤษฎา ลิ้มเฉลิม ประธานคณะกรรมการเพื่อพระคัมภีร์  นำขบวนฆราวาสแห่เทิดเกียรติพระคัมภีร์ ภาวนา และเทศน์แบ่งปันในวจนพิธีกรรมเปิดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

     ซึ่งตลอดการเข้าเงียบสองวันนี้ ผู้เข้าเงียบจะได้สัมผัสกับพระวาจาของพระเจ้า มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระคัมภีร์ รู้วิธีใช้พระคัมภีร์ การอ่านการภาวนาด้วยพระวาจา การรำพึงไตร่ตรองและการแบ่งปันพระวาจา นำพระวาจาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างดีสามารถใช้พระวาจา เพื่อเจริญชีวิตร่วมกับผู้อื่นในครอบครัว ชุมชน สังคม ได้อย่างดีรู้จักแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับพระคัมภีร์ สื่อต่างๆ และสามารถประกาศ แบ่งปันหรือนำพระวาจาของพระเจ้าไปสู่จิตใจของผู้อื่นได้โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น การพบปะแบ่งปันพระวาจา  การส่งพระวาจาผ่านไลน์ เฟซบุ๊ก โซเชียลมีเดียอื่นๆ เป็นต้น
    โดยในพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดการเข้าเงียบครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2020 คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ประธานในพิธีได้เทศน์แบ่งปัน ให้คริสตชนฆราวาส ดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวัง เตรียมพร้อมและตื่นเฝ้า ตามพระวาจาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  และให้พระวาจานำชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชีวิตของเราสามารถเป็นดาวนำทางผู้ที่สนใจให้มารูจักพระเยซูคริสตเจ้า และเป็นศิษย์ติดตามพระองค์

ค้นหาภายในเว็บ

ปีนักบุญโยเซฟ

ปีนักบุญโยเซฟการรับพระคุณการุณย์
ครบบริบูรณ์ ปีนักบุญโยเซฟ
การรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ โอกาส ปีนักบุญโยเซฟ

การปกป้องคุ้มครองนักเรียนฯ

นโยบายและแนวปฏิบัติในการปกป้องคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน/สถานศึกษาสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์