Black Ribbon
Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

00918153
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
627
1332
1959
33642
37133
918153
Your IP: 54.196.117.47
2017-06-26 12:27

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล

ขอคำภาวนาเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อเปาโล สุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล::::: เรื่องราวที่เล่าถึงคุณพ่อ เซ่อ๋า โดย คุณพ่อสมบูรณ์ แสงประสิทธิ์ :::::
::::: จดหมาย/กำหนดการ :::::
::::: ภาพพิธีภาวนาฯ ::::: คืนที่ 1 ::::: คืนที่ 2 ::::: คืนที่ 3 :::::


กำหนดพิธีภาวนาและปลงศพ
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน - วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017
         เวลา 19.30 น.    ภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ
                                ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี
วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2017
          เวลา 12.45 น.   พิธีปิดหีบบรรจุศพ
          เวลา 13.00 น.   เคลื่อนศพไปยังอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
          เวลา 14.00 น.   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปลงศพ
                                ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี“ไบเบิ้ล คอนเทสต์” ครั้งที่ 10 สังฆมณฑลราชบุรี
          ศูนย์คริสตศาสนธรรมมิสซังราชบุรี  จัดกิจกรรมแข่งขันพระคัมภีร์ในโครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 10” เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี โดยมีคุณพ่อวัชศิลป์  กฤษเจริญ ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์สังฆมณฑลราชบุรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

โครงการ “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นโดยศูนย์คริสตศาสนธรรม ราชบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1)รณรงค์และส่งเสริมให้ครูและนักเรียนในสังฆมณฑล ได้อ่านพระคัมภีร์และนำเอาพระวาจา ในพระคัมภีร์มาใช้ในการแพร่ธรรมในโรงเรียน
      2)เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อ ความศรัทธา คุณธรรม จริยธรรม และให้มีความรักในองค์  พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงการนำเอาคำสั่งสอนของพระองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน  
      3) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละโรงเรียนได้ศึกษาพระคัมภีร์กันอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น

            โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อศึกษาเรื่อง “พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว” เพื่อจะได้อ่านและศึกษาชีวิตขององค์พระเยซูเจ้า รวมถึงคำสั่งสอนและกิจการดีงามต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงกระทำ และที่สำคัญเพื่อทำให้เกิดการจดจำและนำเอาพระวาจาที่ได้อ่านและศึกษาไปใช้ในการดำเนินชีวิต คริสตชน ให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น ในปีนี้ได้จัดให้มีการแข่งขัน 5 ระดับด้วยกัน ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบคำถามในรูปแบบต่าง ๆ ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้จัดให้มีการแข่งขันแสดงประกอบเพลง “สิ่งที่ท่านได้ทำ” ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดการประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค หัวข้อ “การพิพากษาครั้งสุดท้าย” 
 
             “ไบเบิ้ลคอนเทสต์” จัดขึ้นครั้งแรกในปีคริสตศักราช 2001 และได้ดำเนินมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่  10   ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร  คณะครูในโรงเรียนในสังฆมณฑล    เป็นอย่างดี  โดยในปีนี้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 12 โรงเรียน

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

"ลุงแว่น" ร่ายกลอน สอนใจ

 

::: download :::

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

ข้อควรปฏิบัติในชีวิตประจำวันฯ

 

>108 คำถาม-คำตอบฯนักบวช

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์