วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด ท่าเรือ จ.กาญจนบุรี
 
ที่อยู่                     1/1 ถ.ชลประทานฝั่งซ้าย ต.ตระคร้ำเอน
                                 อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130
โทร                      0-3456-1803 , 0-3456-2930 ถึง 1
โทรสาร                 0-3456-2498
เจ้าอาวาส              คุณพ่อสนธยา  ไทยสนธิ

ตารางเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ
 
วันศุกร์ต้นเดือน                         เวลา 08.00  น.
วันอาทิตย์           มิสซาฯ เช้า   เวลา 08.30  น.