Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02977871
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
852
974
6713
15732
38900
2977871
Your IP: 3.235.45.196
2020-08-15 18:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 คริสตชนสามารถรับศีลอภัยบาปและรับการอภัยบาปจากพระสงฆ์ผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?

ประเด็นคำถาม :
คริสตชนสามารถรับศีลอภัยบาปและรับการอภัยบาปจากพระสงฆ์ผ่านทางโทรศัพท์ได้หรือไม่?

แนวคำตอบ :   พระศาสนจักรคาทอลิกยังไม่เคยตอบคำถามนี้อย่างชัดเจน แม้แต่การสมัชชาหลายครั้งจะถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับศีลอภัยบาปในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจริง ๆ ซึ่งตามคำสอนเรื่องศีลอภัยบาป พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปและผู้มาขอรับศีลอภัยบาป จะต้องปรากฏกายอยู่ที่เดียวกัน แต่ในทางศีลธรรมแล้ว หากจำเป็นจริง ๆ การอภัยบาปภายใต้เงื่อนไข (conditional absolution) ก็อาจจะกระทำได้

    บางคนอาจมองว่าเสียงทางโทรศัพท์นั้น ไม่ใช่เสียงของมนุษย์โดยตรง แต่เป็นเสียงที่ดัดแปลงผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ และการปรากฏกายของฝ่ายหนึ่งนั้นขาดหายไป ดังนี้ การรับศีลอภัยบาปและการรับการอภัยบาปผ่านทางโทรศัพท์อาจะเป็นโมฆะได้ เนื่องจากศีลอภัยบาปนั้น ควรต้องกระทำกันระหว่างบุคคลต่อบุคคล ด้วยวิธีการทางธรรมชาติ และต้องปรากฏกายอยู่ในที่เดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต การรับศีลอภัยบาปและการรับการอภัยบาปกับพระสงฆ์ผ่านทางโทรศัพท์อาจสามารถกระทำได้ แต่ต้องกระทำแบบ “ภายใต้เงื่อนไข” (การรับศีลอภัยบาปภายใต้เงื่อนไข หมายความว่า หากรับศีลอภัยบาปและรับการยกบาปจากพระสงฆ์ไปแล้ว และยังมีชีวิตอยู่หรือรอดตาย จะต้องรีบไปขอรับศีลอภัยบาปใหม่แบบวิธีปกติกับพระสงฆ์อีกครั้งหนึ่ง)

    นอกจากนี้ พระสงฆ์หลายคนให้ข้อสังเกตว่า ตามปกติการรับศีลอภัยบาปผ่านทางโทรศัพท์หรือผ่านช่องทางออนไลน์ใด ๆ ก็ตามไม่ควรจะกระทำ เนื่องจากเราไม่อาจรู้ได้จัดเจนว่าผู้ที่มาขอรับศีลอภัยบาปทางโทรศัพท์นั้นเป็นใคร แล้วจะมีการบันทึกเสียงสนทนาไว้หรือไม่ ซึ่งอาจเป็นการละเมิดต่อการรักษาความลับในที่สารภาพบาป ซึ่งจะมีโทษหนักสำหรับพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปเองด้วย (ถึงขั้นถูกขับออกจากพระศาสนจักร)

    วิทยาการและความก้าวล้ำของเทคโนโลยีทางการสื่อสาร มีทั้งคุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างมากมาย รวมถึงมีโทษและพิษภัยในหลากหลายแง่มุมด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องรู้จักใช้อย่างมีวิจารณาญาณ อย่างรอบคอบ และมีความรับผิดชอบอยู่เสมอ


  (จากคอลัมน์ คำถามชวนคิดด้านศีลธรรมและศาสนาในยุคปัจจุบัน สารสังฆมณฑลราชบุรี ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม - เดือนสิงหาคม 2018 )
***** คำถามชวนคิดด้านศีลธรรมและศาสนาในยุคปัจจุบัน ตอนที่ 1 โดย บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด ผู้แปลสรุป จากหนังสือ Modern Moral Problems: Trustworthy Answers to Your Tough Questions เขียนโดย Msgr. William B. Smith (2012)

ค้นหาภายในเว็บ

เรื่องใหม่ในสัปดาห์

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
www.licas.news/เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์