Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02134708
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
1072
1150
1072
34731
44211
2134708
Your IP: 54.163.20.123
2019-05-26 20:43

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
"ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา" 

บทเทศน์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
( 7 ตุลาคม )
ก. ความสำคัญ               
      1. บทอ่านวันอาทิตย์นี้เน้นเรื่องสายสัมพันธ์แห่งความรักของชายและหญิงที่พระเจ้าทรงมุ่งหวังให้เป็นนิจนิรันดร บทอ่านยังท้าทายสามีและภรรยาให้ซื่อสัตย์และให้เกียรติพระเจ้าด้วยการถือซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่กันและกันต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในพิธีสมรส

ข. พระคัมภีร์และคำสอน   
         1. บทอ่านที่หนึ่ง (ปฐก 2:18-24)
            จากหนังสือปฐมกาลได้เผยแสดงถึงแผนการเริ่มแรกของพระเจ้าในเรื่องของเพศและการแต่งงาน ซึ่งสอนว่าพระเจ้าทรงสร้างชายและหญิงมาเพื่อกันและกัน ดังนั้นในการแต่งงานจึงไม่ได้เป็นเรื่องของตัวใครตัวมันแต่เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเสื่อมสลาย หรือไม่มีวันแยกจากกัน บทอ่านยังได้พูดถึงการจัดตั้งการแต่งงานและการแต่งงานที่เป็นแบบสามีภรรยาเดียว (monogamy) ตั้งแต่เริ่มแรก

        2. บทสดุดี (สดด 128)
            พูดถึงสามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า ชีวิตย่อมบังเกิดผล และมีชีวิตที่ยืนยาวจนเห็นหลานเห็นเหลน

        3. บทอ่านที่สอง (ฮบ 2:9-11)
         บทจดหมายถึงชาวฮีบรูเตือนใจเราว่าพระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกับเรา ทรงลดฐานะจากพระเจ้าลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อนำมนุษย์ให้รอดพ้นจากโทษร้ายของบาป ทรงไม่อายที่จะเรียกเราว่าเป็นพี่น้องของพระองค์ ดังนั้นไม่ว่าคนดี คนไม่ดี คนที่หย่าร้าง คนที่เพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด ล้วนแต่เป็นพี่น้องที่พระองค์จะต้องพาไปสู่ความรอดพ้นให้ได้

       4. พระวรสาร (มก 10:2-16)
          วันนี้เราได้รับฟังคำสอนของพระเยซูคริสต์ในเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้าง สำหรับพระเจ้าแล้วการแต่งงานหรือชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์และหย่าร้างไม่ได้ นี้เป็นเรื่องยากที่จะพูดกับคนในสังคมปัจจุบันที่มีสถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้นทุกวัน รวมถึงบุคคลที่เมินเฉยต่อผลร้ายที่ตามมาของการหย่าร้าง สามีและภรรยามีสิทธิที่เท่าเทียมกันในการเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งการแต่งงานให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ค. ปฏิบัติ                
      1. คู่สามรภรรยาจะต้อง “จริงจัง” ในการสร้างชีวิตครอบครัวให้ดีที่สุด การแต่งงานเรียกร้อง ให้ทั้งคู่เป็นบุคคลที่ “ใช่” สำหรับกันและกัน สายสัมพันธ์แห่งการแต่งงานมีรากฐานอยู่ที่
(1) “การอุทิศตน” ให้แก่กันและกัน มีการแบ่งปัน การให้มีส่วนร่วม การเสียสละ การยกโทษให้กัน และความรักอย่างไม่เห็นแก่ตัว
(2) เรียกร้องการ “ปรับตัว” เพิ่มความใจกว้างและความปรารถนาดีแก่กันและกันที่จะให้อภัยและขอการให้อภัยจากกัน ร่วมมือกันอย่างจริงใจในการให้การอบรมเลี้ยงดูลูกและเสริมสร้างความศรัทธาให้ลูกได้ปฏิบัติตนเป็นคริสตชนที่ดี และบำรุงหล่อเลี้ยงความเชื่อด้วยการภาวนาพร้อมกันในครอบครัว การอ่านพระคัมภีร์ และเป็นต้นการร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์อย่างสม่ำเสมอ

    2. เราจำเป็นต้องให้ “ความเห็นอกเห็นใจ” พี่น้องที่หย่าร้างหรือมีความยากลำบากในชีวิตครอบครัว ให้ความเคารพ ให้ความรัก หาทางแก้ไข หรือหาวิธีที่เหมาะสมแบ่งเบาความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น พระศาสนจักรมีวิธีการที่จะเยียวยาคู่แต่งงานที่หย่าร้าง ส่วนเราสามารถให้คำแนะนำบุคคลที่ผิดพลาดไปให้สวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์ นำลูกมาวัด ร่วมพิธีมิสซา เพื่อเป็นการปลูกฝังความเชื่อศรัทธาให้พวกเขา และเพื่อวอนขอพระพรเพื่อการดำเนินชีวิตครอบครัวที่ถูกต้องต่อไป (เทียบ คำสอนพระศาสนจักรฯ ข้อ 1651)

ค้นหาภายในเว็บ

ปีแพร่ธรรมสังฆมณฑลราชบุรี

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์