Get Adobe Flash player

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาเด็กพิการ

สถานที่อบรม-สัมมนา

ศูนย์ภาวนา"ทาบอร์" จ.กาญจนบุรี
บ้าน"เย็นเนซาเร็ธ" จ.เพชรบุรี
ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ

สถิติการเยี่ยมชม

02605024
Today
Yesterday
This Week
This Month
Last Month
All days
811
1398
4094
37255
72142
2605024
Your IP: 3.214.184.250
2020-01-21 13:49

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ข้อคิดวันอาทิตย์ โดย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์
บทเทศน์สัปดาห์ที่ 23 เทศกาลธรรมดา
ศิษย์พระคริสต์เป็นอย่างไร
ก. ความสำคัญ     
         1.ข่าวดีประจำวันอาทิตย์นี้คือความหมายของการเป็นศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริงนั้นก็คือการอุทิศตนหรือมอบชีวิตของตนเองเองให้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์หรือการทรงนำของพระเจ้า คือการให้ความสำคัญกับพระเจ้าเป็นลำดับหนึ่งในชีวิต

ข.พระคัมภีร์และคำสอน           
         1.บทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ.9:13-18) สอนเราให้วอนขอพระพรแห่งปรีชาญาณหรือความฉลาดในการรู้จักแยกแยะและความเข้มแข็งจากพระจิตเจ้าเพื่อเราจะได้กระทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระเจ้าในฐานะที่เป็นศิษย์พระคริสต์ที่แท้จริง

         2.บทอ่านที่สอง(บทจดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน(ฟม.9-10,12-17) สอนเราในฐานะศิษย์พระคริสต์ให้ทำความดีด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกใครบังคับ   
 
          3.พระวรสาร (ลก.14:25-33) เตือนเราถึงมาตรฐานของการเป็นศิษย์แท้ของพระคริสต์ที่จะต้อง “ไม่ยึดติด” กับการครอบครองทั้งสิ่งของของโลกและของหัวใจ (เช่น ความสัมพันธ์) พระวรสารวันนี้ได้ให้เงื่อนไขของการเป็นศิษย์แท้ของพระคริสต์สี่ประการ คือ 1) สละการยึดติดในครอบครัวที่มากเกินไป แต่ต้องให้ความสำคัญลำดับแรกกับพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์ 2) สละการยึดติดชีวิตของตนเองโดยแบ่งปันพระพรที่ได้รับให้ผู้อื่น 3) ยอมรับความยากลำบากซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นศิษย์ รวมถึงการเสียสละในการรับใช้ผู้อื่นในชีวิตประจำวัน แม้กระทั่งการสละชีวิตเพื่อผุ้อื่น 4) ให้คิดให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจเป็นศิษย์พระคริสต์ โดยยกเรื่องเปรียบเทียบเรื่องคิดให้ดีก่อนการสร้างหอ และการออกรบ
 
ค.ปฏิบัติ
        เราต้องยอมรับการท้าทายเพื่อเป็นศิษย์แท้ของพระคริสต์โดย
1. เติมแบตเตอร์รี่ชีวิตฝ่ายจิตของตนเองด้วยการภาวนา เช่น โดยการพูดคุยกับพระเจ้าและการฟังเสียงโดยการไตร่ตรองพระวาจาและการอ่านพระคัมภีร์
2.มีส่วนร่วมในชีวิตของพระเจ้าโดยการ เข้าร่วมพิธีมิสซา และการรับศีลมหาสนิทบ่อยๆ
3.ปฏิบัติจิตที่ไม่ยึดติดและการปฏิเสธนิสัยที่ไม่ดีต่างๆ  
4.ให้เวลา ความสามารถ และทรัพย์สิ่งของให้กับงานของพระศาสนจักร ทั้งพระศาสนจักรสากล สังฆมณฑล และวัดของเรา
5.รักเพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะบุคคลที่ไม่มีใครรัก คนที่ถูกทอดทิ้ง
6.อุทิศตนในการทำหน้าที่หรือกระแสเรียกของตนด้วยความกระตือรือร้น รับผิดชอบ จริงใจ

ค้นหาภายในเว็บ

สารสังฆมณฑลฉบับล่าสุด

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทประจำมิสซา-ordomissae

เพลงสาธุการ

เพลงสาธุการ

แผนปฏิบัติงาน 2016-2020

แนะนำเว็บดีดี

 
www.vatican.va
เว็บข่าววาติกัน www.news.va
เว็บไซต์วิทยาลัยแสงธรรม
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรมแผนกพระคัมภีร์
logo_litugy
กระบวนการฟื้นฟูศิษย์พระคริสต์
www.popereport.com
DOWNLOAD BIBLE PROGRAM
วิถีชุมชนวัด BEC

แม่พระแบบฉบับและตัวอย่างฯ

 

น้ำดื่มมิสซิอองน์

น้ำดื่ม "มิสซิอองน์" ผลิตโดยศูนย์มิสซังคาทอลิกเขตราชบรี

น.อักแนส เกษตรอินทรีย์

อักแนสเกษตรอันทรีย์